Fradrag i din kontanthjælp ved erstatning

Hvis du modtager kontant- eller uddannelseshjælp og får en erstatning, skal den muligvis trækkes fra i din hjælp.

Hvis din ægtefælle får udbetalt en erstatning, kan den have betydning for din ret til hjælp, da I har gensidig forsørgerpligt.

Løbende erstatninger

Løbende erstatninger betragtes normalt som indtægt, og skal modregnes i din hjælp.

Eksempler på erstatninger, som skal trækkes fra i din hjælp er:

  • tabt arbejdsfortjeneste.
  • erstatning for indtægtstab.  
  • erstatning ved tab af forsørger.

Hvis du i stedet for en løbende erstatning, får udbetalt et stort engangsbeløb, betragtes beløbet som formue.

Erstatninger, som ikke skal fratrækkes i hjælpen

Det er ikke alle erstatninger, som skal trækkes fra i din hjælp.  Der skal som hovedregel ikke ske fradrag, hvis du får udbetalt erstatninger efter følgende love:

  • Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
  • Lov om erstatningsansvar
  • Lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Hvis du får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste efter Lov om erstatningsansvar, skal der foretages modregning. Beløbet betragtes som en erstatning for dit aktuelle indtægtstab.

Modtager du renter og afkast af din erstatning, er det vigtigt, at du holder disse adskilt fra din øvrige økonomi. Hvis renterne og afkastet kan identificeres som værende fra erstatningen, bør disse ikke modregnes i din hjælp.

Kritisk sygdom

Hvis du modtager en erstatning for kritisk sygdom efter den 1. januar 2014, skal denne ikke modregnes i din hjælp.

Kommunen skal i 5 år se bort fra engangsbeløb på op til 150.000 kr. for hver kritisk sygdom.

Det er vigtigt, at du har dokumentation på, at det drejer sig om en udbetaling grundet kritisk sygdom.

Hvis du får udbetalt et engangsbeløb

Hvis du får udbetalt et engangsbeløb, som ikke er en erstatning, gælder andre regler.

Hvis du har løbende indtægter

Hvis du har løbende indtægter, gælder andre regler.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fradrag i din hjælp, når du får udbetalt erstatning, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket