Fradrag i kontanthjælp, hvis du har løbende indtægter

Hvis du har andre løbende indtægter, skal de fratrækkes din kontant- og uddannelseshjælp

Hvis din ægtefælle har indtægter, indgår de også i beregningen af din kontanthjælp, da I har gensidig forsørgerpligt.

Indtægter som skal fradrages

Enhver form for både a- og b-indkomst skal som hovedregel fratrækkes.

Eksempler på a-indkomst er:

 • Arbejdsindtægter
 • Sygedagpenge
 • Dagpenge
 • Revalideringsydelse

Eksempler på b-indkomst er:

 • Ægtefællebidrag
 • Renter
 • Honorarer

Herudover skal forskellige former for tabt arbejdsfortjeneste modregnes.

Hvis du får udbetalt feriepenge

Hvis du får udbetalt feriepenge, kan kommunen kun fradrage et beløb svarende til det antal dage, som din feriepenge skal dække. Hvis feriepengene er mindre end din kontanthjælp fratrækkes beløbet.

Indtægter kommunen skal se bort fra

Kommunen skal se bort fra disse indtægter, når de udmåler din kontant- eller uddannelseshjælp:

 • Invaliditetsydelse/beløb
 • Bistands- og plejetillæg
 • Godtgørelse efter §§ 82-83 i LAB
 • Valgvederlag
 • Ydelse fra diverse fonde
 • Indtægter som vedrører dine børn
 • Værdi af kost under fx. hospitalsindlæggelse
 • Diverse transportgodtgørelse
 • Diverse jobpræmier

Der skal ikke fortages modregning, hvis du får udbetalt tab af erhvervsevne efter arbejdsskadelovgivningen.

Engangsudbetalinger

Hvis du får udbetalt en engangsudbetaling gælder der andre regler.

Erstatninger

Hvis du får udbetalt erstatning gælder der særlige regler.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om indtægtsfradrag, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning. 

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.