Kontanthjælpens størrelse

Hvis du modtager kontanthjælp afhænger hjælpens størrelse af:

  • om du er i en aktivitet.
  • din alder.
  • din samlede situation.

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kan du læse mere om størrelsen på hjælpen her.

Hvis du er gift, har I gensidig forsørgerpligt.

Udvalgte takster for kontanthjælp
Din situationSatser 2021
Fyldt 30 år med forsørgerpligt 15.547 kr.
Fyldt 30 år uden forsørgerpligt 11.698 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.396 kr.
Under 25 år, hjemmeboende 3.639 kr.
Under 25 år, udeboende 7.541 kr.
25-29 år, hjemmeboende 3.639 kr.
25-29 år, udeboende 7.541 kr.
Enlig forsørger under 30 år 14.860 kr.

Hvis du er under 30 år og modtager kontanthjælp, har du muligvis ret til et aktivitetstillæg.

Kommunen skal vurdere, at du er aktivitetsparat, og du skal være i aktivitet.

Du betragtes som aktivitetsparat, hvis du ikke er i stand til at påtage dig et job, som gør dig i stand til at forsørge dig selv indenfor 3 måneder.

Udvalgte takster for aktivitetstillæg
Din situationSatser 2021
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud  5.151 kr.
Fyldt 25 år, udeboende 8.062 kr.
Fyldt 25 år, hjemmeboende 4.159 kr.
Enlig forsøger under 30 år 686 kr.

 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9305.