Kontanthjælpens størrelse

Hvis du modtager kontanthjælp afhænger hjælpens størrelse af:

  • om du er i en aktivitet.
  • din alder.
  • din samlede situation.

Hvis du modtager uddannelseshjælp, kan du læse mere om størrelsen på hjælpen her.

Hvis du er gift, har I gensidig forsørgerpligt.

Udvalgte takster for kontanthjælp
Din situationSatser 2024
Fyldt 30 år med forsørgerpligt 16.382 kr.
Fyldt 30 år uden forsørgerpligt 12.326 kr.
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud 10.955 kr.
Under 25 år, hjemmeboende 3.834 kr.
Under 25 år, udeboende 7.945 kr.
25-29 år, hjemmeboende 3.834 kr.
25-29 år, udeboende 7.945 kr.
Enlig forsørger under 30 år 15.658 kr.

Hvis du er under 30 år og modtager kontanthjælp, har du muligvis ret til et aktivitetstillæg.

Kommunen skal vurdere, at du er aktivitetsparat, og du skal være i aktivitet.

Du betragtes som aktivitetsparat, hvis du ikke er i stand til at påtage dig et job, som gør dig i stand til at forsørge dig selv indenfor 3 måneder.

Udvalgte takster for aktivitetstillæg
Din situationSatser 2024
Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud  5.428 kr.
Fyldt 25 år, udeboende 8.494 kr.
Fyldt 25 år, hjemmeboende 4.382 kr.
Enlig forsøger under 30 år 722 kr.

 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket