Din formues betydning for kontant- eller uddannelseshjælp

Kommunen kan ikke yde dig kontant- eller uddannelseshjælp, hvis du har formue, som kan dække dit økonomiske behov.

Hvis du er gift, er evt. formue omfattet af reglerne om gensidig forsørgerpligt.

Hvad betragtes som formue?

Kommunen skal se bort fra beløb på op til 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for par.

Eksempler på formue er penge og værdier, som let kan omsættes til penge fx aktier eller obligationer.

En stor friværdi i din bolig betragtes som formue, hvis du har mulighed for at belåne friværdien. Kommunen kan dog ikke stille krav om, at du skal sælge din bolig, hvis du bor i denne.

Har du formue i en ejer-, andels eller feriebolig, og bruger du ikke boligen som helårsbeboelse, kan kommunen give dig afslag på hjælp.

Hvis du ejer en båd eller en campingvogn, og du har mulighed for at sælge disse, vil kommunen give dig afslag på hjælp. 

Almindeligt indbo betragtes ikke som formue.

Formue som kommunen kan se bort fra

Kommunen kan vælge at se bort fra formue, som:

  • er nødvendig for at bevare en nødvendig boligstandard.
  • er nødvendig for at opnå en nødvendig boligstandard.
  • bør bevares af hensyn til arbejde eller uddannelse.
  • formue i bil, hvis den bliver brugt til nødvendig transport

Hvis du har indtægter

Har du indtægter og modtager du kontant- eller uddannelseshjælp, skal kommunen vurdere, om disse får betydning for din ret til hjælp.

Kapitalpensioner mv.

Har du formue i kapital- eller ratepensioner, og kan du hæve opsparingens indestående, skal dette tælles med som formue.

Der er kun beløb på over 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for gifte, som skal indgå i beregningen.

Kommunen skal se bort fra formue i kapital- eller ratepensioner i de første 6 måneder, du modtager hjælp.

Perioden på 6 måneder starter forfra, hvis du grundet ændringer i dine forhold ikke modtager hjælp i fx. en måned.

Mulighed for at klage

Er du utilfreds med kommunens afgørelse om formue, kan du klage over den. Du er velkommen til at kontakte os for vejledning.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket