Kan jeg få et fleksjob?


Du har muligvis ret til et fleksjob, hvis du har en varig nedsat arbejdsevne og ikke kan påtage dig et arbejde på ordinære vilkår.

Du kan bevilges fleksjob, hvis:

  • du har en varig nedsat arbejdsevne.
  • du ikke kan opnå arbejde på ordinære vilkår.
  • revalidering ikke er realistisk.
  • arbejdsfastholdelse er afprøvet og udtømt.
  • du modtager ikke pension.

Hvem bevilger og følger op på fleksjob?

Det er kommunen, som kan bevilge dig fleksjob. Kommunen skal løbende følge op på, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

Varigt eller midlertidigt fleksjob

Et fleksjob er som udgangspunkt midlertidigt. Hvis du får et fleksjob, vil bevillingen højst gælde i 5 år.

Hvis du er under 40 år, skal kommunen efter udløbet af de 5 år vurdere, om du skal tilbydes et nyt fleksjob med en varighed på højst 5 år. Er du over 40 år, kan du efter de første 5 år få tilkendt et varigt fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du aldrig kommer til at kunne klare et ordinært job.

I fleksjobbet skal der tages hensyn til dine helbredsmæssige begrænsninger. 

Lønnen

Din arbejdsgiver betaler dig løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. Kommunen supplerer din løn med et tilskud på op til 98 % af højeste dagpengesats. Tilskuddet reguleres på baggrund af lønindtægten.

Kan jeg gå direkte fra mit ordinære job over i fleksjob?

Er du er i ordinært arbejde, umiddelbart inden du overgår til et fleksjob, kan du først få et såkaldt fastholdelses-fleksjob, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder. Der skal være taget særlige hensyn til dig.

Kravet om 12 måneders ansættelse kan fraviges, hvis det er åbenbart, at du ikke kan passe ordinært arbejde, grundet fx en alvorlig arbejdsskade eller sygdom.

Hvis du har under 6 år til folkepensionsalderen, gælder kravet på de 12 måneder ikke.

Hvis du bliver ledig

Hvis du ikke har et arbejde, kan du få udbetalt ledighedsydelse, når du er bevilget et fleksjob.

Du vil som fleksjobber ikke kunne modtage dagpenge fra a-kassen. Du bør derfor overveje, om du fortsat vil være medlem af a-kassen.

Vi kan anbefale dig at beholde dit medlemskab af fagforeningen, som bl.a. kan hjælpe dig med lønforhandling, problemer med din arbejdsgiver, problemer med sygemelding etc.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om fleksjob kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før der klages og føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket