Løn i fleksjob

Er du startet i fleksjob efter den 1. januar 2013, vil du have ret til både løn fra arbejdsgiver og fleksløntilskud fra kommunen.

Størrelsen på din løn vil bl.a. afhænge af, om din arbejdsgiver har tegnet overenskomst, og hvor effektiv du er.

Hvad har du ret til i løn?

Din arbejdsgiver betaler løn til dig for den arbejdsindsats, du reelt yder.

Jobcenteret vurderer din arbejdsevne i forbindelse med ansættelsen. De vurderer bl.a. hvor mange timer du kan arbejde, og hvor effektiv du kan være.

Hvis du er 50 % effektiv, skal du være på din arbejdsplads i fx 20 timer, men du vil kun få løn for 10 timer.

Ny vurdering af din arbejdsevne

Når du er ansat, kan du og din arbejdsgiver ændre på Jobcenterets vurdering af din arbejdsevne.  Hvis I er enige om ændringen, behøver I ikke involvere jobcenteret.

I kan ved enighed også bede jobcenteret lave en ny vurdering af din arbejdsevne.

Hvis din arbejdsplads har tegnet overenskomst

Din løn og arbejdsvilkår fastsættes efter overenskomsten. Du skal også være dækket af fx lokalaftaler, sociale kapitler m.m.   

Den eneste mulighed for at fravige overenskomsten er, hvis jobcenteret fx Vurderer, at din arbejdseffektivitet er 50 %, og du derfor kun skal have løn for din reelle arbejdsindsats. 

Hvis din arbejdsplads ikke har tegnet overenskomst

Arbejder du på et område, som ikke er overenskomstdækket, fastsættes løn og arbejdsvilkår efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvis der er en sammenlignelig overenskomst, skal I tage udgangspunkt i denne. Det er vores vurdering, at din arbejdsgiver kun kan fravige en sammenlignelig overenskomst, hvis det fremgår af kontrakten, hvilken overenskomst, der er sammenlignelig og på hvilke punkter overenskomsten fraviges.

Men også i den situation mener vi, at der er grænser for, hvor meget en sammenlignelig overenskomst kan fraviges, og at din betaling stadig skal afspejle overenskomstlønnen samt overenskomstens øvrige lønandele som fx pension, tillæg osv.

Kontakt derfor Faglig hotline, hvis du og din arbejdsgiver bliver uenige om, hvilke lønandele du har krav på.

Mulighed for at klage

Dette er et område, hvor der afhængigt af problemstillingen er forskellige muligheder for at klage. Hvis du er utilfreds med eller har spørgsmål til din egen situation, bedes du kontakte os.  

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket