Ledighedsydelse ved ferie

Modtager du ledighedsydelse eller er ansat i fleksjob, kan du have ret til ledighedsydelse i din ferie.

Ledighedsydelse og samtidighedsferie

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, som bl.a. betyder følgende:

  • Ferieåret løber fra den 1. september til den 31. august det efterfølgende år.
  • Ferieafholdelsesperioden løber fra den 1. september  til den 31. december året efter.

Du skal holde optjent ferie i ferieafholdelsesperioden.

Optjening og brug af feriedage med ledighedsydelse

Hvis du modtager ledighedsydelse i hele ferieåret, optjener du retten til 5 ugers ferie med ledighedsydelse.

Har du ikke været på ledighedsydelse hele ferieåret, sker der en forholdsmæssig beregning. Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, du er på ledighedsydelse.

Der sker fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i det omfang, du har optjent ret til ferie med feriepenge eller løn.

Ferie med ret til ledighedsydelse, som du ikke har holdt i ferieafholdelsesperioden, bortfalder.

Du skal give kommunen besked, når du holder ferie

Modtager du ledighedsydelse, skal du give kommunen besked om ferien senest 14 dage før din ferie.   

Det er en forudsætning for din ret til ferie, at der i perioden ikke er fastsat møder, afgivet tilbud om fleksjob eller afgivet andre tilbud, som du har pligt til at deltage i.

Er du ansat i fleksjob, skal du inden ferien give kommunen besked om, hvornår du ønsker at holde ferie.  

Giver du besked efter, at ferien er begyndt, mister du retten til ledighedsydelse under hele ferien.

Du har ret til at rejse til udlandet

Hvis du har ret til ledighedsydelse under ferie, må du rejse til udlandet. Du skal ikke stå til rådighed for et fleksjob i din ferie.

Hvis du ønsker at klage

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om ledighedsydelse ved ferie, kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen, før du klager, og vi kan evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket