Fastholdelsesfleksjob

Er du i arbejde og får tilkendt fleksjob, kan du muligvis blive på din hidtidige arbejdsplads via et fastholdelsesfleksjob.

Hvad er et fastholdelsesfleksjob?

Et fastholdelsesfleksjob betyder, at du bliver ansat i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads.

Din hidtidige arbejdsplads er den arbejdsplads, hvor du sidst var ansat i et ordinært job.

Hvad skal være opfyldt?

Hvis din arbejdsplads er dækket af en overenskomst, skal du forud for ansættelsen i fastholdelsesfleksjob, have været ansat under overenskomstens sociale kapitel i mindst 12 måneder.

Mange overenskomster har sociale kapitler, som bl.a. forholder sig til at fastholde medarbejdere med nedsat erhvervsevne.  

Hvis din arbejdsplads ikke er dækket af en overenskomst, skal du have været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

Særlige vilkår betyder, at der har været taget særlige hensyn til dig pga. din nedsattte arbejdsevne.

Aftalerne om ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår skal være skriftlige. Aftalerne skal indeholde, hvilke funktioner du har svært ved eller ikke kan udføre. Dine skånebehov skal fremgå af aftalen.

Perioder med praktik eller job med løntilskud tæller ikke med i opgørelsen af de 12 måneder.

Kravet om 12 måneders ansættelse kan fraviges, hvis du har været udsat for akut opstået skade eller sygdom. Kommunen skal vurdere, at det er formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på ansættelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Hvis du har under 6 år til folkepensionsalderen, gælder kravet på de 12 måneder ikke.

Du er ikke sikret et fastholdelsesfleksjob

Selvom du har været ansat i 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår, har du ikke krav på et fastholdelsesfleksjob. Det er kommunen, som beslutter om du skal bevilges et fastholdelsesfleksjob.

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med kommunen afgørelse om fastholdelses fleksjob kan du klage over den. Vi kan tilbyde dig at vurdere sagen inden der klages, og evt. føre klagesagen for dig.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket