Fleksjob – reglerne på arbejdspladsen

Når du ansættes i et fleksjob, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for dit ansættelsesforhold.  

Ansættelseskontrakt

Kommunen og din arbejdsgiver laver en skriftlig aftale om dit fleksjob, men den beskriver ikke alle de regler, der gælder for dit arbejde.

Når din aftalte eller faktiske arbejdstid gennemsnitlig er mere end 3 timer pr. uge i en periode på 4 uger, har du krav på en kontrakt, der skal indeholde nogle bestemte oplysninger.

Vi læser gerne din kontrakt igennem, inden du skriver under. Du kan sende din kontrakt sikkert til os MIT detfagligehus.

Arbejdstimer

Det er vigtigt, at dine arbejdstimer i kontrakten svarer til kommunens fleksjobbevilling, fordi du kan risikere, at kommunen ikke anser det som et fleksjob, hvis du fx bliver ansat på færre timer.

Omvendt kan mange overarbejdstimer betyde, at kommunen revurderer din fleksjobbevilling, fordi du som udgangspunkt ikke skal have overarbejde pga. din begrænsede arbejdsevne.

Derfor skal du kontakte Social Team hos os, hvis du får færre eller flere timer, end der står i din fleksjobbevilling.  

Løn

Din arbejdsgiver betaler løn for den arbejdsindsats, som du reelt yder, dvs. din arbejdsintensitet. Derudover får du fleksløntilskud fra kommunen.

Din løn og dine arbejdsvilkår fastsættes efter overenskomsten under hensyn til din arbejdsintensitet.

Har din arbejdsplads ikke tegnet overenskomst, fastsættes løn og arbejdsvilkår efter aftale mellem dig og din arbejdsgiver med udgangspunkt i en sammenlignelig overenskomst inden for dit fag. 

Det er vores vurdering, at din arbejdsgiver kun kan fravige en sammenlignelig overenskomst, hvis det fremgår af kontrakten, hvilken overenskomst, der er sammenlignelig og på hvilke punkter overenskomsten fraviges. Men også i den situation mener vi, at der er grænser for, hvor meget en sammenlignelig overenskomst kan fraviges, og at din løn stadig skal afspejle overenskomstlønnen samt overenskomstens øvrige lønandele

Kontakt derfor Faglig hotline, hvis du og din arbejdsgiver bliver uenige om, hvilke lønandele du har krav på.

Sygdom

Du skal have fuld løn under sygdom, hvis du er funktionær, og ellers kan du have ret til løn under sygdom efter overenskomst.

Har du ikke krav på løn, skal du have sygedagpenge direkte fra kommunen fra første sygedag, som din arbejdsgiver skal indberette til kommunen inden 1 uge.

Ferie

Som alle andre lønmodtagere har du ret til 25 dages ferie hvert år. Ferien holdes med 5 dage om ugen – også selv om du ikke arbejder 5 dage om ugen.

Din arbejdsgiver skal enten give dig ferie med løn eller med feriegodtgørelse, som beregnes af den ferieberettigede løn, som din arbejdsgiver udbetaler. Du skal huske at oplyse kommunen om din ferie, fordi du har mulighed for at få supplerende udbetaling fra kommunen under din ferie.

Funktionær

Du kan være funktionær, fordi du har funktionærarbejde eller fordi det er aftalt i din kontrakt.

Udfører du arbejde indenfor funktionærloven, skal du følge reglerne i funktionærloven, uanset hvor mange timer du er ansat. Normalt skal du arbejde mere end 8 timer pr. uge for at blive funktionær, men det gælder ikke for fleksjobbere.

Aldersbetinget ophør

Under normale omstændigheder er det ikke muligt at aftale i din ansættelseskontrakt, at du stopper i jobbet ved en vis alder, men det gælder ikke, når du er ansat i et fleksjob. Din fleksjobbevilling hos kommunen ophører automatisk, når du opnår folkepensionsalderen og derfor kan det også aftales i din ansættelseskontrakt, at dit job ophører på det tidspunkt.  

Særlig beskyttet

Når du er ansat i et fleksjob, er der stor sandsynlighed for, at du er omfattet af forskelsbehandlingsloven, der giver en særlig beskyttelse mod opsigelse.

Loven beskytter dig også mod forskelsbehandling, når du bliver ansat, forflyttet eller forfremmet og med hensyn til dine løn- og arbejdsvilkår.

Fortrinsret til offentlige stillinger

Er det vanskeligt for dig at få et job på det almindelige arbejdsmarked pga. din nedsatte arbejdsevne, og er du kvalificeret til jobbet, kan du have fortrinsret til en ledig stilling, hvis den er slået op af en offentlig arbejdsgiver. Læs mere om fortrinsret her.

Få hjælp

Vi har både faglige konsulenter og socialrådgivere, der rådgiver om fleksjob, fordi vilkårene for et fleksjob både omhandler kommunens regler, men også reglerne på arbejdsmarkedet, når du er i arbejde.

Har du spørgsmål til kommunens eller jobcentrets behandling af din sag, kan du kontakte Social Team. Og har du spørgsmål om dine ansættelsesvilkår, kan du kontakte Faglig hotline.

Skal du fortsat være medlem?

Det er vigtigt, at du er medlem af fagforeningen, så længe at du er tilknyttet arbejdsmarkedet, fordi vi kan hjælpe dig med evt. problemer på din arbejdsplads.

Derimod bør du overveje, om det kan betale sig at være medlem af a-kassen, hvis du ikke kommer tilbage i et job på normale vilkår, fordi du skal have ledighedsydelse fra kommunen, når du er godkendt til fleksjob og er ledig.

Du kan kontakte vores Medlemsteam, hvis du ønsker at ændre dit medlemskab eller har spørgsmål til det

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9305
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket