Ansat som funktionær(lignende) eller timelønnet?

De fleste kan godt skelne mellem timelønnede og funktionærer.  Men flere og flere lønmodtagere bliver i dag ansat på funktionærlignende vilkår. Få et overblik over de tre kategorier, og hvilke rettigheder de giver dig i dagligdagen samt ved opsigelse eller konkurs.

Funktionær

Du er funktionær, hvis du i mere end halvdelen af din arbejdstid er beskæftiget med:

  • køb eller salg.
  • kontorarbejde.
  • lagerekspedition.
  • teknisk eller klinisk bistandsydelse.
  • arbejdsledelse.

Ved teknisk eller klinisk bistandsydelse forstås fx teknisk tegner, laborant eller klinikassistent. Der må ikke være tale om arbejde af håndværksmæssig eller fabriksmæssig art.

Som arbejdsleder skal du primært føre tilsyn med andres arbejde - fx som værkfører eller forvalter.

Det er et krav, at du arbejder mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit. Det gælder dog ikke, hvis du er ansat i et fleksjob

Du skal også være ansat som lønmodtager med pligt til at følge instruktioner fra din arbejdsgiver. Det vil sige, at du skal være i et tjenesteforhold. Vikarer udsendt via vikarbureau er ikke i et tjenesteforhold.

Funktionærloven

Som funktionær er du altid sikret de vilkår, der fremgår af blandt andet funktionærloven og ferieloven:

Du kan ved aftale, fx i din ansættelseskontrakt, være stillet bedre end loven - men aldrig ringere, da loven ikke kan fraviges til ugunst for dig.

Funktionærlignende ansat

Nøglemedarbejdere får ofte tilbudt at blive ansat på funktionærlignende vilkår. De udfører ikke funktionærarbejde, men har aftalt vilkår, der følger funktionærloven helt eller delvist.

Det afhænger af den konkrete aftale, hvor mange af rettighederne fra funktionærloven, du er sikret.

Timelønnet

Som timelønnet vil dine ansættelsesvilkår variere, alt efter hvor du er ansat.

Er der ingen overenskomst, og er der ikke indgået aftaler i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog, vil du opleve disse forskelle fra funktionærernes vilkår:

Konkurs

Vi har tilsvarende lavet et overblik over, hvordan du er dækket i tilfælde af konkurs, hvis du er funktionær, funktionærlignende eller timelønnet.

I tvivl?

Er du i tvivl, om hvordan du er ansat, kan du udfylde en stillingsbeskrivelse og sende os en kopi af din ansættelseskontrakt. For hver af dine arbejdsopgaver skal du kort beskrive, hvad den går ud på, samt oplyse hvor meget af din arbejdstid, du bruger på opgaven.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket