Offentligt ansat

Når du er ansat i det offentlige, er du omfattet af særlige regler, som ikke gælder på det private arbejdsmarked. Fx er du omfattet af forvaltningsloven. Ofte har du også flere personalegoder end privatansatte, fx udvidet ret til frihed i forbindelse med børns sygdom.

Dine ansættelsesvilkår

Når du er ansat i en kommune, en region eller staten vil dit ansættelsesforhold som hovedregel være reguleret af kollektive aftaler i form af overenskomster. Dertil kommer aftaler om arbejdstid, fravær af familiemæssige årsager, seniordage mv.

Aftalerne varierer fra område til område. Af dit ansættelsesbrev eller din seneste lønseddel fremgår det præcis hvilken overenskomst, du er omfattet af. Denne oplysning skal vi bruge for at kunne vejlede dig om, hvad der konkret gælder for dig.

Lønforhandling

Lønforhandling for offentligt ansatte sker efter en særlig procedure, og du vil som hovedregel ikke selv forhandle om din løn.

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven giver dig ret til søge aktindsigt i din personalemappe. Du kan derfor forlange at se, hvad din arbejdsgiver har registreret om dig ved at bede om en kopi af din personalemappe.

Loven sikrer dig også en partshøring forud for afgørelser, der vedrører dit ansættelsesforhold. Partshøringen betyder, at du skal høres, før du kan blive opsagt, bortvist eller modtage en advarsel.

Vær opmærksom på fristen for at afgive udtalelse. Udløber fristen, uden at din arbejdsgiver har modtaget indsigelse, vil dette blive opfattet som om, du er enig.

Er du uenig i indholdet eller den løsning, din arbejdsgiver foreslår, skal du derfor straks kontakte os. Vi hjælper dig med at lave en indsigelse som svar på partshøringen, hvis der er grundlag for dette.

Offentlighedsloven

Offentlighedsloven giver andre ret til at søge aktindsigt i en række oplysninger om din ansættelse.

Sker dette, skal din arbejdsgiver dels informere dig om, at der er søgt aktindsigt i dine oplysninger, dels oplyse hvem der står bag ansøgningen.

Retten til aktindsigt i dine oplysninger omfatter:

  • Dit navn
  • Din stilling
  • Din uddannelse
  • Dine arbejdsopgaver
  • Dine lønforhold
  • Dine tjenesterejser

Er du ansat i en chefstilling, er der også ret til oplysninger om op til 2 år gamle disciplinære reaktioner, dog kun hvis der er tale om advarsler eller kraftigere reaktioner.

Der er ikke adgang til andre oplysninger end disse. Bliver der derfor søgt om aktindsigt i oplysninger om fx dit valg af fagforening, kan du gøre indsigelse og forhindre, at disse ekstra oplysninger bliver udleveret.

Når der er givet aktindsigt, har du krav på at få oplyst, hvilke oplysninger, der er blevet udleveret.

Vejledning om offentlig ansættelse

Har du søgt om information eller efter vejledning om offentligt ansættelse på vores hjemmeside uden at finde svar, er du velkommen til at ringe eller skrive til os. Så hjælper vi dig gerne.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket