Ferie

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft, hvor du optjener og holder ferie samtidig. Loven medfører en masse nye perioder og begreber, som vi kort vil gennemgå for dig.  

Ferieåret

Du optjener din ferie i løbet af ferieåret, som går fra den 1.september til den 31. august.

Ferien holder du løbende i ferieafholdelsesperioden, som består af ferieåret plus 4 ekstra måneder – læs om ferieafholdelsesperioden nedenfor. Du har dog ret til at få mindst 4 ugers optjent ferie placeret i
 ferieåret.  

Antallet af feriedage

Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat. Dermed optjener du 5 ugers ferie, hvis du er ansat i et helt ferieår.

Er du ansat under 1 måned, beregnes dine feriedage forholdsmæssigt med 0,07 feriedag pr. dag, du er ansat.  

Du optjener og holder ferien samtidig, dvs. at ferie optjent i én måned kan holdes i den efterfølgende måned.

Ferieafholdelsesperioden

Du skal holde din ferie indenfor en bestemt periode, som er ferieafholdelsesperioden.

Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder og er den samme periode som ferieåret + 4 måneder ekstra. Det vil sige, at du må holde din ferie fra den 1. september til den 31. december året efter.

Mindst 4 ugers ferie i selve ferieåret

Bemærk, at selvom du har 16 måneder til at holde din ferie, så har du ret til at holde 4 ugers ferie indenfor selve ferieåret, dvs. i perioden 01.09-31.08. 

Hovedferie

Du har ret til at holde 3 ugers optjent ferie i sammenhæng. De 3 uger kaldes hovedferien.

Hovedferieperioden

Hovedferien har du ret til at holde i perioden 01.05 - 30.09, som er hovedferieperioden. Din arbejdsgiver kan dog ikke pålægge dig at holde alle 3 ugers ferie i september, fordi du har krav på at holde 4 ugers ferie i selve ferieåret, som udløber den 31.08.

Bliver du ansat på et tidspunkt i ferieåret, hvor det ikke er muligt at optjene 3 ugers betalt ferie, har du lov til at holde alle dine feriedage i hovedferieperioden. 

Øvrige feriedage

Dine øvrige feriedage bliver ofte kaldt restferie.

Som udgangspunkt skal du holde din restferie i sammenhæng af mindst 5 dage. Dog har din arbejdsgiver ret til at dele restferien ud på enkeltstående dage af driftsmæssige årsager.

Du kan holde restferien i hele ferieafholdelsesperioden. 

Hoved- eller restferie? 

Det fremgår ikke tydeligt af den nye ferielov, om du optjener hoved- eller  restferie først, hvilket er vigtigt at få afklaret, når vi fx skal afgøre, hvordan din arbejdsgiver kan varsle ferie. 

Vi har dog fået en vejledende udtalelse fra Styrelsen, der vurderer, at ferie optjent i starten af ferieafholdelsesperioden må være restferie, dvs. ferie optjent fra den 1. september - hvor ferieåret starter - og ca. 5 måneder frem.

Forskudsferie

Du har mulighed for at holde ferie, som du ikke har optjent endnu, hvis din arbejdsgiver godkender det. Det kaldes forskudsferie og kræver en aftale med din arbejdsgiver.

Forskudsferie modregnes i de feriedage, du optjener efterfølgende eller i din sidste løn, hvis du fratræder inden, at du har fået tilbagebetalt hele forskudsferien.

Får du feriepenge, når du holder ferie, beregnes din forskudsferie, som 12,5% af din sædvanlige løn i de sidste 4 uger før ferien.

Mere om den nye ferielov 2020

Læs mere om, hvad den nye ferielov fra den 1. september 2020 betyder for dig.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.