Ferie

Der er mange fagudtryk omkring ferie, som vi kort vil gennemgå for dig her.

Fra den 1. september 2020 kommer der en ny ferielov, som bl.a. kommer til at betyde, at du optjener og afholder ferie samtidig. I dag optjener du ferie i kalenderåret før ferieåret. Derfor er den nye ferielov især en fordel for nyansatte, som hurtigere får ret til betalt ferie.

Fra den 1. september 2020 kommer der flere nye fagudtryk i ferieloven. Se det samlede overblik med de nye fagudtryk

Optjeningsår

1. januar - 31. december forud for ferieåret, er optjeningsåret og dermed den periode, hvor du optjener ret til betalt ferie.

For hver hele kalendermåned du er ansat, optjener du ret til 2,08 dages ferie i det følgende ferieår.

Er du ansat under en måned, optjener du 0,07 dages ferie for hver kalenderdag, du er ansat.

Har du været ansat i et helt kalenderår, har du optjent ret til 25 dages betalt ferie, hvilket svarer til 5 uger.

Ferie optjent i 2019 bliver dog delt op, så du får 16,64 feriedage til sommeren 2020 og resten bliver indbetalt til en fond, Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler pengene igen, når du forlader arbejdsmarkedet. Det skyldes overgangen til den nye ferielov fra 1. september 2020. 

Ferieår

1. maj - 30. april efter optjeningsåret, er ferieåret og dermed den periode, hvor du skal holde ferien.

I sommeren 2020 vil der dog være et kort ferieår op til den nye ferielov 1. september 2020. 

Hovedferie

Man betegner de 3 ugers ferie, du har krav på at holde i sammenhæng i perioden 1. maj - 30. september (ferieperioden), som hovedferien.

Arbejder du med udendørs planteavl, har du dog kun krav på 2 uger i sammenhæng inden 30. september - og den sidste uge inden 31. oktober.

Restferie

Man betegner de sidste 2 ugers ferie, du skal holde i løbet af ferieåret, for restferie.

Du har krav på - så vidt muligt - at holde restferien i hele uger, dvs. i 2 perioder på hver 5 dage. Restferien kan placeres i hele ferieåret.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov skal du være opmærksom på den korte ferieperiode i sommeren 2020, og at din restferie kan høre under de nye ferieregler

Elever og lærlinge

Elever og lærlinge med en uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser er omfattet af særlige regler for optjening af ferie.

Begynder elevforholdet inden den 1. juli i et ferieår, har du ret til 25 dages ferie med løn allerede fra ansættelsen.

Begynder elevforholdet den 1. juli eller senere, har du først ret til 25 dages ferie med løn, når det næste ferieår begynder 1. maj.

1. maj 2020 får du dog maksimalt 16,64 feriedage, fordi vi har en kort ferieperiode i sommeren 2020 inden den nye ferielov træder i kraft.

Holder din elevplads ferielukket, inden du opnår ret til betalt ferie, skal du dog have løn i op til 5 dage under ferielukningen.

Har du optjent ret til ferie forud for ansættelsen som elev, skal din arbejdsgiver kun betale en eventuel difference.

Hushjælp, medhjælp i privat husholdning eller au pair

Der gælder særlige regler om samtidighedsferie, hvis du arbejder som hushjælp eller anden medhjælp i en privat husholdning og har en gennemsnitlig arbejdstid på højst 8 timer om ugen.

Har du som au pair søgt om opholdstilladelse i Danmark efter den 1. juli 2015, er du også omfattet af regler om samtidighedsferie.

Feriefridage

Feriefridage og ferie er to forskellige ting. Læs mere om feriefridage.

Alt hvad du ellers skal vide om ferie

Når du holder ferie, har du ofte krav på løn eller feriepenge.

Hvis feriepengene mangler, hjælper vi dig med at inddrive dem.             

Bliv klogere på, hvordan du skal holde ferie og hvornår.

Der gælder særlige regler, hvis du skal holde ferie i en fritstillingsperiode, eller hvis du er forhindret i at holde ferie på grund af fx sygdom eller barselsorlov.

Kan du ikke nå at holde ferie, er der visse muligheder for at overføre ferie til næste ferieår - eller for at få udbetalt dine feriepenge uden at holde ferie.

Relevante love

Ferieloven

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.