Feriefridage – også omtalt som 6. ferieuge

Mange tror, at der er lovgivet om feriefridage, men det er ikke tilfældet. Du har derfor kun ret til feriefridage, hvis det er aftalt med din arbejdsgiver.

Aftale

Er du ansat i en privat virksomhed, kan aftalen om feriefridage fremgå af din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog. Du kan også være ansat efter en overenskomst, der giver ret til feriefridage.

Som offentligt ansat fremgår din ret til en 6. ferieuge af en særlig ferieaftale for henholdsvis kommuner, regioner og staten.

Der er mange forskellige regler om feriefridage, fordi der ikke er lovgivet om dem. Derfor er det heller ikke alle ansatte, der får feriefridage.

De fleste overenskomster giver ret til 5 feriefridage pr. år efter 9 måneders ansættelse. Det varierer om feriefridagene følger kalenderåret eller ferieåret.

Kan du ikke nå at holde dine feriefridage, giver nogle overenskomster mulighed for, at du kan få dem udbetalt. Det kan også være aftalt, at du har ret til at få erstattet en feriefridag, hvis du ikke kan holde den pga. sygdom.

Opsigelse

I en opsigelsesperiode kan din arbejdsgiver varsle, at du skal holde feriefridage, medmindre der fremgår andet af din aftale. Der er fx aftaler, der ikke tillader, at din arbejdsgiver pålægger dig feriefridage i en opsigelsesperiode, hvis din arbejdsgiver siger dig op.

Varsling af feriefridage

Det skal fremgå af din aftale med hvilket varsel, din arbejdsgiver kan pålægge dig at holde dine feriefridage.

Ofte skal feriefridagene varsles som restferie efter ferieloven, dvs. med 1 måneds varsel.

Den nye ferielov

Feriefridage er ikke omfattet af ferieloven, men afhænger af, hvilken aftale du har indgået med din arbejdsgiver.

Aftalen kan fremgå af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst.

Du vil stadig være omfattet af din aftale, og den vil beskrive, hvordan feriefridage håndteres efter den 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.

Er det aftalt, at dine feriefridage følger ferieåret, skal du være opmærksom på, at ferieåret ændres fra den 1. september 2020 pga. den nye ferielov. Ferieåret er fremover 01.09-31.08. I den forbindelse kan der være aftalt særlige regler for fx antallet af feriefridage den 1. maj 2020 pga. overgangen til det nye ferieår. 

I tvivl?

Er du usikker på, om du har ret til feriefridage, eller hvilke regler der gælder for dig, så send os en kopi af din ansættelseskontrakt og lad os undersøge det for dig.

Er der en personalehåndbog på din arbejdsplads, så husk også at tjekke den.

Læs om Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9304 inden kl. 18:00.