Frister for at indberette og indbetale feriepenge

Din arbejdsgiver skal altid indberette din ferie til Feriepengeinfo, medmindre du holder ferie med løn. Fristen for at indberette ferien afhænger af, hvornår din løn bliver udbetalt på måneden.

Indberetning 

Din arbejdsgiver skal indberette:

Din arbejdsgiver skal altid indberette dine optjente feriedage til Feriepengeinfo. Det gælder uanset, om din arbejdsgiver er omfattet af en kollektiv overenskomst med egen ferieordning.

Frist for indberetning

Får du feriepenge under din ferie, skal dine feriedage løbende indberettes til Feriepengeinfo. Fristen afhænger af, hvornår din lønperiode slutter.

Slutter lønperioden mellem den 1. – 15. i en måned, skal ferien indberettes inden udgangen af samme måned.

Slutter lønperioden mellem den 16. og udgangen af en måned, skal ferien indberettes senest den 15. i den efterfølgende måned. 

Holder du ferie med løn, bliver de feriedage og feriepenge, som du har til gode, først indberettet, hvis du fratræder. Ferien skal indberettes senest den sidste dag i den måned, hvor du fratræder.

Frist for indbetaling

Fristen for at indbetale dine feriepenge er den samme som for indberetningen- som beskrevet ovenfor - hvis din arbejdsgiver bruger Feriekonto som udbetaler.

Er din arbejdsgiver derimod omfattet af en anden feriekortordning end Feriekonto, skal din ferie kun indberettes inden fristerne og bliver først betalt af din arbejdsgiver, når du holder ferie. 

Ferie på forskud

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du bruger ferie, som du ikke har optjent endnu, dvs. at du holder ferie på forskud.

Fravige indbetaling

Som hovedregel skal dine feriepenge indbetales til Feriekonto.

Det kan dog fraviges ved en kollektiv aftale, hvor din arbejdsgiver eller en Feriekasse administrerer dine feriepenge, indtil du har krav på at få dem udbetalt.

Din arbejdsgiver må kun udbetale feriepengene til dig, når du har søgt om dem via Feriepengeinfo.  

Udbetaling når du fratræder

Stopper du i dit arbejde, eller forlader du arbejdsmarkedet, kan du få dine optjente feriepenge udbetalt, hvis du ikke har holdt ferien, inden du fratræder.

Se mulighederne her.

Søg om feriepenge

Du skal søge om dine feriepenge på Feriepengeinfo.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket