Arbejdstid

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

Fuld tid er normalt 37 timer om ugen, men det er tilladt at aftale et højere timetal.

Deltid er, når du arbejder mindre end 37 timer om ugen.

Selvom du bliver ansat med en såkaldt funktionsløn eller jobløn, skal I stadig aftale en normal daglig eller ugentlig arbejdstid i ansættelseskontrakten. Men du vil ikke kunne kræve ekstra betaling for overarbejde, selvom timetallet bliver højere.

Det er også nødvendigt med en konkret aftale herom, hvis du skal have ekstra betaling for at arbejde på særlige tidspunkter, fx aften, nat, weekend eller helligdage, eller for at deltage i en vagtordning

Max 48 timer

Din ugentlige arbejdstid må maks. være 48 timer beregnet som et gennemsnit over 4 måneder. Dvs. at du må arbejde mere end 48 timer i nogle uger, hvis du arbejder tilsvarende færre timer i andre uger. De 48 timer er inklusive overarbejde.

Timer, hvor du står til rådighed for din arbejdsgiver, tæller også med, når du opholder dig på arbejdspladsen. Står du til rådighed i øvrigt for din arbejdsgiver, fx fra dit hjem, afhænger det bl.a. af, hvor lang responstid du har på en opgave.

Kravet om maks. 48 timers gennemsnitlig arbejdsuge over 4 måneder gælder alle ansatte, der ikke er ansat efter en overenskomst, der giver samme beskyttelse.

Derudover er det muligt at fravige reglen under visse betingelser:

Daglig hvileperiode

Arbejdsmiljøloven sikrer dig en daglig hvileperiode, også kendt som 11-timers reglen, fordi du som hovedregel har krav på 11 timers frihed i løbet af en 24 timers periode.

Hvileperioden kan blive nedsat, når visse betingelser er opfyldt. Som hovedregel dog ikke til under 8 timer.

Ugentligt fridøgn

Dit krav på et ugentligt fridøgn følger også af arbejdsmiljøloven.  

Du har krav på et fridøgn i hver periode på 7 døgn. Fridøgnet skal hænge sammen med en daglig hvileperiode.

Når visse betingelser er opfyldt, kan reglerne om fridøgn fraviges, så du først får det senere.

Pauser

Det er vigtigt, at dine pauser bliver defineret i kontrakten, hvis der ikke er fastsat pauseregler i en overenskomst eller personalepolitik.

Garanteret timetal? 

Fremgår det af din ansættelseskontrakt, at du er ansat til minimum x antal timer pr. uge, kan du ikke kræve løn for mere end dette antal timer pr. uge, når du fx er fraværende på grund af sygdom og fritstilling. Dette gælder uanset, om du gennem længere tid har arbejdet flere timer. Der kan dog være undtagelser, hvis du har et fast højere timetal over en længere periode.

Sommertid/vintertid

Udgangspunktet er, at du skal have løn for de timer, du faktisk arbejder.

Ved overgang til sommertid, bliver urene stillet 1 time frem. Er du på arbejde, når dette sker, får du fri en time tidligere.

Ved overgang til vintertid, bliver urene stillet 1 time tilbage. Er du på arbejde, når dette sker, skal du arbejde en time længere.

På de overenskomstdækkede områder under LO er der indgået en aftale, som betyder, at du ved overgang til sommertid får løn for dit sædvanlige timetal. Dvs. du får løn for en time, du ikke har arbejdet. Ved overgang til vintertid, får du løn for de timer, du faktisk arbejder. Det vil sige, at du får løn for den ekstra time, men dog ikke overarbejdsbetaling.

Læs også om regler for arbejdstid, når du er under 18 år. 

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket