Tillidsrepræsentant (TR)

En tillidsrepræsentant er arbejdspladsens bindeled mellem ledelsen og medarbejderne, og tillidsrepræsentanten har derfor nogle særlige opgaver. Derudover gælder der særlige regler for tillidsrepræsentanter, fx er de typisk ekstra beskyttet mod at blive sagt op.

Retten til at have en tillidsrepræsentant er ikke lovbestemt, men er aftalt i de forskellige overenskomster.

I overenskomsten står bl.a. reglerne for:

  • hvor mange ansatte I skal være for at få ret til en tillidsrepræsentant.
  • hvem der kan vælges som tillidsrepræsentant.
  • hvornår valget er gyldigt.
  • særlig beskyttelse mod at blive sagt op.

Reglerne er forskellige i de enkelte overenskomster. Du kan kontakte os på Faglig hotline og få afklaret, hvilke regler, der gælder for dig. 

Tillidsrepræsentantens opgaver

Som tillidsrepræsentant er du arbejdspladsens bindeled mellem ledelsen og medarbejderne. I de fleste situationer kan det være en fordel at løse konflikter på arbejdspladsen i samarbejde med tillidsrepræsentanten, fordi han er en anerkendt forligsmægler, der kender arbejdspladsens forhold.

Tillidsrepræsentanten hjælper i mange forskellige situationer fx:

  • forhandlinger af lokalaftaler, lønaftaler mv.
  • medarbejdersamtaler om fx advarsler eller afskedigelser.
  • tvister om fortolkning af overenskomstens regler. 

Vi rådgiver dig som tillidsrepræsentant

Der kan opstå situationer på arbejdspladsen, hvor du kan blive i tvivl om, hvordan du skal håndtere en given situation.

Er du tillidsrepræsentant for Det Faglige Hus og får du brug for rådgivning omkring en situation på arbejdspladsen, kan du få hjælp på Faglig hotline.  

Opsigelse

Som tillidsrepræsentant kan du opleve at være udsat i dit ansættelsesforhold, fordi du deltager i diverse konflikter mellem din arbejdsgiver og de ansatte. Derfor er tillidsrepræsentanten også særligt beskyttet mod at blive sagt op, når dit valg er indberettet.

Som hovedregel kan tillidsrepræsentanten alene opsiges ved tvingende omstændigheder, dvs. som den sidste blandt ligemænd. Derudover har tillidsrepræsentanten som regel krav på et forlænget opsigelsesvarsel.

I vores overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening er opsigelsesvarslet som udgangspunkt forlænget med 5 måneder ud over dit almindelige opsigelsesvarsel – dog maks. 8 måneder.

Bliver du opsagt som tillidsrepræsentant, skal du altid give os besked. Vores konsulenter kan vurdere, om du er blevet sagt op i strid med din særlige beskyttelse som tillidsrepræsentant.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket