Sygdom

Bliver du syg, så husk at sygemelde dig til din arbejdsgiver. Du skal følge de regler for sygemelding, som fremgår af din ansættelseskontrakt eller en eventuel personalehåndbog. Aftal også med din arbejdsgiver, hvor tit I skal være i kontakt under sygemeldingen og overhold disse aftaler.

Hvornår er du syg?

Du er syg, når du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, som ikke er selvforskyldt. Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at dette er opfyldt.

Sygemeld dig straks

Du skal altid sygemelde dig til din arbejdsgiver så hurtigt som muligt.

Har din arbejdsgiver ikke fastsat et bestemt tidspunkt, skal du sygemelde dig inden din normale mødetid.

Sygemeld dig korrekt

Du har kun krav på betaling under sygdommen, hvis du sygemelder dig korrekt.

Derfor er det vigtigt, at du følger de regler for sygemelding og dokumentation, der er fastsat af din arbejdsgiver.

Siger reglerne, at du skal sygemelde dig via telefon, er det ikke godt nok, hvis du sender en sms eller mail.  

Hvad skal du oplyse?

Din arbejdsgiver har ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler.

Men du skal fortælle, hvilke opgaver du ikke er i stand til at udføre på grund af din sygdom og hvor længe, du forventer, at det varer.

Se flere gode råd om sygemelding  i pjecen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Hvor tit skal du ringe?

Har du endnu ikke været hos lægen, kan du naturligvis ikke udtale dig konkret om varigheden. Så kan din arbejdsgiver bede dig ringe hver dag.

Kontakt til din læge

Forventer du, at din sygemelding kan give problemer med din arbejdsgiver, anbefaler vi, at du allerede på din første sygedag kontakter din egen læge, eventuelt via en telefonkonsultation.

Hvis din arbejdsgiver senere beder om en lægeerklæring, er det nemlig ikke alle læger, der vil lave den, hvis lægen ikke har kendt til, at du har været syg.

Dokumentation for sygdom

Det kan fremgå af din ansættelseskontrakt eller personalehåndbog, at du af dig selv skal komme med dokumentation for din sygdom. Så er det vigtigt, at du husker det. Din arbejdsgiver har ikke pligt til at minde dig om det.

Det mest almindelige er dog en bestemmelse om, at arbejdspladsen kan forlange dokumentation for din sygdom. Så skal du først fremskaffe og sende dokumentationen, når din arbejdsgiver beder om det.

Din arbejdsgiver må gerne fastsætte korte men rimelige frister. Kan du ikke skaffe dokumentationen inden for den frist, din arbejdsgiver har givet dig, skal du omgående give din arbejdsgiver besked. Gør det skriftligt, så du kan bevise det.

Mens du er syg

Når du har sygemeldt dig, skal du tjekke din post og telefonsvarer dagligt. Din arbejdsgiver må nemlig gerne kontakte dig, mens du er syg. Fx for at spørge til dit sygeforløb eller få svar på arbejdsrelaterede spørgsmål. Men der må ikke være tale om chikane.

Du kan som hovedregel også opsiges, selvom du er sygemeldt. Ligesom du kan få en advarsel, hvis du har for meget fravær.

Læs mere om, hvad du må, mens du er syg og hvorfor du selv skal føre regnskab over dit sygefravær.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling eller fra vores Arbejdsskadeteam, hvis du er syg pga. en arbejdsskade

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket