Helbredsoplysninger

Helbredsoplysninger er ikke kun en privatsag. Ved jobskifte har du pligt til at give din nye arbejdsgiver visse helbredsoplysninger.

Det skal du fortælle en ny arbejdsgiver

Efter helbredsoplysningsloven har du pligt til at informere en ny arbejdsgiver om sygdomme eller symptomer på sygdomme, der vil have væsentlig betydning for din evne til at udføre de arbejdsopgaver, der hører til jobbet.

Din kommende arbejdsgiver må også spørge dig, om du tidligere har haft sygdomme eller symptomer på sygdomme af denne art.

Er du murer, skal du fx oplyse om rygproblemer.

Er du bager, skal du fx oplyse om melallergi.

Skjuler du disse oplysninger for din arbejdsgiver ved ansættelsen, og får du sygedage som følge af sygdommen, har du ikke krav på betaling under sygdom.

Din arbejdsgiver kan også vælge at ophæve ansættelsesforholdet på grund af bristede forudsætninger.  

Der er tale om bristede forudsætninger, fordi du ikke kan levere den arbejdskraft, du havde lovet.

At et ansættelsesforhold bliver ophævet betyder, at alt stopper øjeblikkeligt, hvorfor det minder om en bortvisning. Du har fx ikke krav på et opsigelsesvarsel.

Det må din nye arbejdsgiver ikke spørge om

Din kommende arbejdsgiver må ikke:

  • spørge om du generelt er sund og rask.
  • bede dig oplyse antal sygedage i det seneste år.
  • spørge til sygdomme, der ikke har betydning for jobbet.

Helbredstjek?

Din kommende arbejdsgiver må som altovervejende hovedregel ikke forlange, at du gennemgår et helbredstjek, blodprøver eller lignende.

Dog gælder der en undtagelse, hvis der er tale om en stilling, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager må stilles visse krav, fx til en pilots syn.

Må din arbejdsgiver sige det videre?

Det fremgår af persondataloven, at helbredsoplysninger er personfølsomme oplysninger. Din arbejdsgiver må derfor ikke videregive oplysninger om dit helbred til andre uden dit udtrykkelige samtykke.

Det gælder fx, når du i forbindelse med et jobskifte giver en ny arbejdsgiver lov til at indhente referencer hos tidligere arbejdsgivere. Medmindre du specifikt giver samtykke til det, må din tidligere og din potentielt kommende arbejdsgiver ikke drøfte dit helbred. Derimod må de gerne drøfte, om du har haft meget fravær, så længe de ikke kommer ind på årsagen til fraværet.

Når du først er ansat, har din arbejdsgiver ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler, når du ringer for at sygemelde dig. Men bliver du ramt af alvorlig sygdom, kan du ofte med fordel informere din arbejdsgiver, så I kan aftale nødvendige skånehensyn osv. I det omfang I aftaler det, må dine kolleger blive informeret, så de kan udvise hensyn og forståelse. Men uden dit samtykke, må din arbejdsgiver ikke give oplysningerne videre til andre.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket