Personalehåndbog

Personalehåndbog, medarbejderhåndbog eller personalepolitik. Navnet varierer, men på mange arbejdspladser er ansættelseskontrakten suppleret af ekstra regler. Vi har valgt at holde os til udtrykket personalehåndbog.

Hvad står der i en personalehåndbog?

Mange arbejdsgivere supplerer ansættelseskontrakten og/eller overenskomsten med en personalehåndbog, som beskriver de særlige forhold, der gælder på netop denne arbejdsplads. Fx hvilke rettigheder og pligter, der gælder for dig.

Din arbejdsgiver har ret til at fastsætte regler om, hvordan du skal udføre dit arbejde. Fx om du må have din private mobiltelefon tændt i arbejdstiden.

Din arbejdsgiver har nemlig krav på, at du arbejder effektivt i det tidsrum, du får løn for at være på arbejdspladsen..

Det præcise indhold afhænger af formålet med personalehåndbogen. Ofte kan du dog finde oplysninger om:

Gem en kopi

Personalehåndbogen kan altså indeholde vigtige regler og rettigheder for dig som lønmodtager. Gem derfor altid et opdateret eksemplar af håndbogen derhjemme.

Ændringer

Det er vigtigt, at du holder øje med, om der sker ændringer i personalehåndbogen. Hvis ændringerne forringer dine vilkår, skal du straks protestere til din arbejdsgiver.

Kontakt os, hvis din arbejdsgiver fastholder ændringerne.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket