Betaling under barselsorlov

Funktionærloven og barsel

Funktionærloven sikrer en kvindelig funktionær ret til halv løn fra arbejdsgiveren, fra 4 uger før forventet fødsel og frem til 14 uger efter den faktiske fødselsdato.

Er den halve løn mindre end barselsdagpengesatsen, bliver der suppleret op med barselsdagpenge.

Du har kun ret til yderligere betaling under barsel, hvis dette er aftalt i din ansættelseskontrakt, hvis det fremgår af en overenskomst som din ansættelse er omfattet af, eller hvis det følger af kutyme eller arbejdspladsens personalehåndbog.

Læs historien om Diana, der blev fyret på grund af graviditet.

Overenskomst og barsel til mor og far

Mange overenskomster giver ret til fuld løn eller en nedsat lønsats, som er højere end barselsdagpengene. Dog kun i en del af barselsorloven, og normalt ikke udover 27 uger efter fødslen.

De fleste uger er øremærket til enten mor eller far. Den højere betaling er som regel betinget af en vis anciennitet i virksomheden.

Du kan med fordel aftale løn under barsel med din arbejdsgiver, uanset om du er mand eller kvinde. Som forældre bestemmer I nemlig selv i vid udstrækning, hvem der bruger orloven. Husk at få aftalen på skrift.     

Refusion af løn under barselsorlov

Betaler din arbejdsgiver hel eller delvis løn under din barselsorlov, er der mulighed for refusion, dels af barselsdagpengene via Udbetaling Danmark, dels af beløb herudover via en barselsfond - ofte barsel.dk.

Det er frivilligt for arbejdsgivere, om de vil gøre brug af barselsfonden, men da det er obligatorisk at indbetale til en barselsfond, vælger flere og flere arbejdsgivere at gøre brug af ordningen og dermed udbetale en højere sats end barselsdagpengene i den periode, hvor de som arbejdsgiver kan hente den højere refusion.

Lønstigning under din barsel?

Det er i strid med ligelønsloven og ligebehandlingsloven, hvis du bliver forbigået i forhold til lønstigning og lønforhandling under din barsel.

Dette er ikke en garanti for, at du skal stige i løn, medmindre alle ansatte får samme lønstigning.

Men du skal altså have tilbudt en lønforhandling på samme tid som dine kolleger.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Barselsdagpenge

Har du ikke ret til løn under barsel, kan du have ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark og er noget andet end arbejdsløshedsdagpenge, der udbetales af a-kassen.

Barselsloven bestemmer, hvornår du har ret til barselsdagpenge.

Det er Udbetaling Danmark, som beregner dine barselsdagpenge. De får dine arbejdsoplysninger direkte fra indkomstregistretLæs mere under afsnittet "Økonomi" på borger.dk.

VIDEOGUIDE: Regler for barsel

I videoen gennemgår vi reglerne for barsel, og giver dig et samlet overblik.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket