Far eller medmors barsel fra august 2022

Er dit barn født den 2. august 2022 eller senere, kan du læse her om din ret til barsel. Er dit barn født før den 2. august 2022, gælder der andre barselsregler for dig, som du kan læse om her.

24 uger til hver

Barselsloven giver begge forælder 24 ugers orlov efter fødslen, medmindre I vælger at fordele orloven på en anden måde. Er du i arbejde vil 11 af de 24 uger være øremærket til dig, dvs. at du ikke kan overdrage dem til en anden

Far/medmor

Efter fødslen har du som far eller medmor ret til 24 ugers orlov:

2 uger far/medmororlov 

22 uger forældreorlov

I alt 24 uger

2 uger i forbindelse med fødslen

Du har ret til at begynde dine 2 ugers orlov umiddelbart efter fødslen eller når barnet kommer hjem fra sygehuset. Det bestemmer du selv og kræver ikke, at din arbejdsgiver godkender det.

Holder du de 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen, starter orloven som udgangspunkt dagen efter fødslen, medmindre du ønsker, at orloven skal starte fra og med den dag, hvor barnet er født.  

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder de 2 ugers orlov senere, bare orloven er holdt, inden barnet bliver 10 uger. Som udgangspunkt skal du holde orloven i én samlet periode, medmindre du kan aftale med din arbejdsgiver, at du må dele den op. Du kan fx aftale at holde 1 dag ad gangen, når bare du holder hele orloven inden for de første 10 uger.

Orloven består af 14 kalenderdage og bliver ikke forlænget, selvom der er helligdage i perioden.

22 ugers forældreorlov

Når du er i arbejde, er 9 af de 22 ugers orlov øremærket til dig og skal bruges, inden dit barn bliver 1 år. 

Er du forhindret i at holde orloven i perioden op til, at barnet bliver 1 år pga. særlige forhold, kan du have lov til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 3 år. Hvilke særlige forhold, der kan udskyde din orlov, kan du se her.   

De resterende 13 uger kan du overdrage til mor eller en social forælder.

Er du barnets eneste juridiske forældre, dvs. soloforældre, kan du også overdrage orlov til et nærtstående familiemedlem.

Du har også ret til at udskyde 5 uger til dig selv og holde dem, inden barnet bliver 9 år.

Giv arbejdsgiver besked

Du skal give din arbejdsgiver besked om din barsel inden for barselslovens frister, medmindre andet fremgår af din kontrakt, en personalehåndbog eller en gældende overenskomst.

Skal du holde orlov i de første 10 uger efter fødslen, skal din arbejdsgiver fx informeres om det 4 uger før fødslen. Se hvilke frister, der gælder efter barselsloven.

Ekstra orlov fra mor

Mor har 8 ugers barselsorlov fra uge 3 – 10, som hun kan overdrage til dig, hvis hun er i arbejde.

Mor kan overdrage orloven på 2 forskellige måder.

Hun kan starte i arbejde, og dermed skal du holde orloven i uge 3 – 10. Vælger mor i stedet at fortsætte på orlov ved at gå direkte over på hendes 14 ugers forældreorlov, har du ret til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 1 år.

Er du i arbejde, kan du efter aftale med din arbejdsgiver også holde orloven delvist eller udskyde den til brug inden barnet bliver 9 år, hvis du starter fuldtid på arbejde igen.

Mor har også 14 ugers forældreorlov, som hun kan overdrage til dig. Er hun i arbejde, er de 9 uger dog øremærket hende og kan ikke overdrages til dig.

Ekstra orlov i særlige situationer

Du kan være i en særlig situation, hvor du enten får tildelt ekstra orlov eller selv kan søge om det fx:

  • 13 uger, hvis du bor alene og barnet har folkeregisteradresse hos dig og hertil yderligere 9 uger, hvis du også får eneforældremyndighed.
  • 22 uger, hvis du er barnets eneste juridiske forælder på fødselstidspunktet, dvs. soloforælder.
  • 13 uger, hvis du bor sammen med barnets anden forælder, der er under et andet lands lovgivning.
  • 9 uger, hvis den anden forælder er lønmodtager, har ret til barselsdagpenge og pga. varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan passe barnet alene.
  • 13 uger, hvis du får tvillinger eller flere børn.

Har barnet mistet den anden forældre efter fødslen, kan du hos Udbetaling Danmark søge om at få det orlov, som den afdøde forældre ikke har fået holdt. 

Udbetaling Danmark forklarer mere om reglerne under afsnittet: Situationer, der kan have betydning for din orlov. 

Flere oplysninger

Du kan læse mere om barsel hos Udbetaling Danmark.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket