Frister for varsel af barsel

Din arbejdsgiver skal have besked om din graviditet og din barselsorlov efter barselslovens frister, medmindre der fremgår andet af din kontrakt, en personalehåndbog eller overenskomst.

Mor - regler fra den 2. august 2022

Du har 4 ugers orlov før fødslen og 24 uger efter fødslen. De 24 uger efter fødslen er delt op i:

  • 2 ugers tvunget orlov i 1. og 2. uge efter fødslen.
  • 8 ugers orlov i uge 3 - 10.
  • 14 ugers orlov efter 10. uge efter fødslen.  

Fristerne for at varsle din barselsorlov er ifølge barselsloven:

Før fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver før fødslen

Senest 3 måneder før termin

Datoen for din termin og hvornår dine 4 ugers graviditetsorlov starter.

Senest 4 uger før fødslen

Antal dage eller uger, som du evt. overdrager til far/medmor eller en social forælder af dine 8 uger fra uge 3 – 10. Du skal også oplyse, om du overdrager orloven ved at genoptage arbejdet indenfor de første 10 uger, eller om du fortsætter direkte på dine 14 ugers forældreorlov. 

 

Efter fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver efter fødslen

Senest 6 uger efter fødslen

Antal dage eller uger som du evt. ønsker at udskyde, og dato for hvornår du er tilbage på arbejde.

 

Far/medmor - regler fra den 2. august 2022

Du har ret til barsel i 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen og 22 ugers forældreorlov.

Fristerne for at varsle din barselsorlov er ifølge barselsloven:

Før fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver før fødslen

Senest 4 uger før fødslen

1. Hvorvidt og hvornår du vil holde dine 2 ugers øremærket orlov i forbindelse med fødslen.
2. Antallet af dage eller uger, som mor evt. har overdraget til dig.
3. Hvor meget orlov du holder indenfor de første 10 uger efter fødslen.


Efter fødslen

Frist

Oplysning til arbejdsgiver efter fødslen

Senest 6 uger efter fødslen

Antal dage eller uger som du evt. ønsker at udskyde, og dato for hvornår du er tilbage på arbejde.

 

Social forælder eller nærtstående familiemedlem – fra 1. januar 2024

Du skal varsle orlov på samme måde som mor og far/medmor, hvis du er social forælder.

Er du nærtstående familiemedlem, skal du varsle orlov med 8 uger og holde den inden for barnets første år.

Ændring af orlov

Du har mulighed for at ændre din orlov, så længe du overholder fristerne for de forskellige uger. Derefter kan du kun ændre din orlov, hvis der er særlige forhold, der gør det urimeligt at opretholde planerne for din orlov. Det kan fx være, at det bliver nødvendigt pga. sygdom.

Når du skal holde resten af orloven, som du er blevet nødt til at ændre, skal du varsle det med 16 uger.

Udbetaling Danmark beslutter, om der er særlige forhold, der giver dig lov til at afbryde din orlov. Men vi vejleder dig om reglerne i forhold til dit arbejde, og derfor er det vigtigt, at du også kontakter os.

Læs mere om reglerne for at varsle barsel på Virk.dk og om dine barselsuger på Borger.dk.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket