Gyldig barselshindring

Er du i arbejde, er 9 uger af din forældreorlov øremærket til dig, og du skal holde den, inden barnet bliver 1 år. 

Bliver du forhindret i at holde orloven i perioden op til, at barnet bliver 1 år, har du lov til at udskyde orloven og holde den, inden barnet bliver 3 år, hvis du har en gyldig barselshindring.

Ifølge loven er de gyldige grunde til barselshindringer:   

  • Du er midlertidigt udsendt af den danske stat til at gøre tjeneste i udlandet.
  • Du er ude af stand til at passe dit barn, fordi du er midlertidigt alvorligt syg eller indlagt på hospitalet.
  • Du er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner eller tilsvarende udenlandsk institution.
  • Du har ikke samvær eller tilstrækkeligt samvær med dit barn.
  • Faderskabet eller medmoderskabet til barnet er ikke fastslået, eller barnet er anbragt uden for hjemmet.
  • Du er forhindret pga. forhold omfattet af loven om familiemæssigt fravær.
  • Du får tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42.
  • Din orlov er forlænget, fordi dit barn har været indlagt på sygehuset eller i hjemmet indenfor de første 46 uger efter fødslen.
  • Du har et barn under 18 år, som har været indlagt på sygehuset eller i hjemmet i mere end 12 dage.     

Bemærk, at du kun kan udskyde den del af din 9 ugers øremærkede orlov, som du ikke har kunnet holde på grund af barselshindringen. 

Læs mere om barselshindringer på UdbetalingDanmark.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket