Fravær pga. særlige familiemæssige årsager

Ønsker du at få fri fra arbejde, kræver det som udgangspunkt en aftale med din arbejdsgiver, men i særlige tilfælde har du ret til at få fri fx ved akut sygdom, ulykke eller hvis du skal passe en nærtstående, som er døende.  

Ret til fravær

Som ansat har du ret til at få fri fra arbejde i tilfælde af:

Du kan også få op til 5 dages omsorgsorlov i hvert kalenderår til personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle, din partner eller en person, der bor i samme husstand som dig, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Løn kun efter aftale

Loven giver dig ikke ret til løn. Det kræver, at du har en aftale med din arbejdsgiver. Aftalen kan fremgå af din ansættelseskontrakt, en personalehåndbog eller en overenskomst.

Varsel af orlov

Der er forskellige frister for, hvornår du skal give din arbejdsgiver besked om dit fravær, og hvornår du skal tilbage på arbejde efter din orlov.

Det afhænger af, hvilken form for fravær du skal have, og derfor er du velkommen til at kontakte os for at få råd om din konkrete situation.

Særlig beskyttet

Du må ikke blive sagt op, udsat for ugunstig behandling eller negative følger, fordi du kræver at holde orlov, er eller har været på orlov. Overtræder din arbejdsgiver loven, kan det medføre en godtgørelse til dig.

Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give en skriftlig begrundelse for opsigelsen.

Andre regler

Er du ansat efter en kollektiv overenskomst, kan du være omfattet af andre regler, hvis overenskomsten også har regler for fravær af familiemæssige årsager.

Er du i tvivl?  

Det kan få konsekvenser for dit arbejde, hvis du udebliver ulovligt fra dit arbejde, og derfor skal du altid kontakte os, hvis du er tvivl om din ret til at få fri fra arbejde.

Se Hjælp fra Faglig afdeling

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket