Barnets første sygedag

Du har ikke automatisk ret til at holde barnets første sygedag. Vi forklarer, hvilke regler der gælder, når dit barn er sygt.

Har du ret til løn?

Der er ingen lov, som giver dig ret til løn på barnets første sygedag. Du har derfor kun ret til løn på barnets første sygedag, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt eller af en personalehåndbog.

Er du omfattet af en overenskomst, vil den ofte indeholde regler om barnets første sygedag med løn under visse betingelser som fx din anciennitet i firmaet, barnets alder mv.  

 


Hvornår er første sygedag?

Barnets første sygedag skal som udgangspunkt forstås bogstaveligt, medmindre andet er aftalt. Det betyder, at du kun har ret til at holde fri den første kalenderdag, dit barn er sygt.

Hvis du allerede søndag er klar over, at dit barn er sygt, må du derfor få spørgsmålet om pasning afklaret om søndagen.

Kun én første sygedag 

Der kan kun afholdes én barnets første sygedag pr. sygeperiode. Mor kan altså ikke tage mandag, hvorefter far tager tirsdag.

Der er aftaler, som giver ret til mere end én barnets første sygedag, som fx den efterfølgende dag, hvis barnet først er blevet syg midt på dagen den foregående dag.

Offentlige ansatte kan få løn på barnets første og anden sygedag, hvis de opfylder nogle betingelser. En af betingelserne er bl.a., at det skal være foreneligt med arbejdspladsens drift.

Ret til fravær uden løn i akutte situationer 

Har du ikke en aftale om barnets første sygedage som beskrevet ovenfor, kan du have ret til at holde fri uden løn. Har du fx akutte pasningsproblemer som følge af dit barns sygdom, har du ret til fravær af familiemæssige årsager. Men det er uden betaling.

Du har kun ret til fravær pga. dit barns sygdom, hvis du opfylder lovens 2 betingelser. Loven giver dig ret til fravær:

  • i akutte tilfælde
  • hvis det er påtrængende nødvendigt, at du er tilstede.  

Akutte tilfælde 

Loven giver ret til fravær i akutte tilfælde. Det vil sige, at der normalt vil være tale om fravær af kort varighed, og indtil du har fundet en løsning på, hvem der skal tage sig af barnet i den opståede situation.

Nødvendigt, at du er tilstede 

Loven kræver også, at det er påtrængende nødvendigt, at du skal være tilstede. Det afhænger bl.a. af barnets alder, sygdomsårsagen og i hvilket tidsrum, du skal arbejde.

Arbejder du fx som fast nattevagt, vil du ikke have ret til barnets første sygedag, hvis du stadig har mulighed for at bruge den sædvanlige pasning som fx din ægtefælle.

Andre muligheder

Opfylder du ikke begge betingelser, må du overveje andre løsninger. Spørg din arbejdsgiver, om du kan få lov til at bruge ferie, feriefridage, afspadseringstimer eller anden opsparet frihed.

Har du et alvorligt sygt barn, så kan du undersøge ved din kommune, om du opfylder betingelserne for dagpenge eller tabt arbejdsfortjeneste.

Dokumentation 

Din arbejdsgiver kan forlange dokumentation for, at dit barn faktisk er sygt.

Har du meget fravær, fx mange barnets første sygedage, kan en opsigelse, som er begrundet i dit fravær, måske være saglig. Noter derfor altid ned i din kalender, hvilke datoer du har holdt barnets første sygedag.

Hvem kan holde barnets første sygedag?

De fleste aftaler om barnets første sygedag gælder for:

  • biologiske forældre.
  • adoptivforældre.
  • stedforældre.
  • andre forældremyndighedsindehavere.
  • personer der bor sammen i varigt samliv med en af ovenstående samt barnet.

I tvivl?

Er du usikker på, om du har ret til barnets første sygedag, så send os en kopi af din ansættelseskontrakt og bed os undersøge det for dig.

Er der en personalehåndbog på din arbejdsplads, så husk også at tjekke denne.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket