Barnets 1. og 2. sygedag som offentligt ansat

Som offentligt ansat har du ret til både barns 1. og 2. sygedag, hvis det kan fungere sammen med forholdene på din arbejdsplads.

Hvis dit barn bliver syg, kan din arbejdsgiver give dig hel eller delvis fri med løn, så du kan passe dit syge barn på barnets 1. og 2. sygedag.

For at holde barnets 1. og 2. sygedag er det vigtigt, at alle 4 punkter er opfyldt:

  •          Barnet er under 18 år.
  •          Barnet har ophold hos dig.
  •          Fraværet er nødvendigt af hensyn til dit barn.
  •          Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads.

Kan min arbejdsgiver nægte at give mig fri

Din arbejdsgiver kan afvise at give dig fri, hvis han eller hun vurderer, at din barns alder og sygdommens karakter gør, at du ikke behøver at være hjemme.

Din arbejdsgiver kan også afvise at give dig fri, hvis ikke det er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen.

Hvis du har mange barns 1. og 2. sygedage i løbet af året, kan din arbejdsgiver bede dig om at forsøge at have færre barnets sygedage. I yderste konsekvens kan arbejdsgiveren bestemme, at du ikke længere må holde barns 1. og 2. sygedag.

Din arbejdsgiver kan afvise at give dig barns 1. og 2. sygedag på en aften- eller nattevagt, idet din arbejdsgiver må formode, at hvis ikke barnet var sygt, ville der være en anden pasningsmulighed.

Under alle omstændigheder har du kun ret til frihed, indtil du finder en løsning på pasning af dit barn.

Hvilken løn får jeg, når jeg har barns 1. og 2. sygedag

Du modtager din sædvanlige løn, dog får du ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg under fraværet.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket