Seniordage til offentligt ansatte

Som ansat ved kommuner har du ret til seniordage, og som ansat ved regioner har du ret til seniorbonus. Din ret til seniordage eller seniorbonus gælder som regel fra og med det kalenderår, hvor du fylder 60 år.

Seniordage hvis du er ansat ved en kommune

Du har ret til 2 seniordage fra og med det kalenderår, hvor du fylder 60 år. For nogle personalegrupper kan du allerede få 2 seniordage fra og med det kalenderår, hvor du fylder 58 år.

For nogle personalegrupper kan der i øvrigt være aftalt, at du har ret til 5 seniordage fra og med det kalenderår, hvor du fylder 58 eller 60 år.

Få en bonus eller et pensionsbidrag i stedet for seniordage

Seniordagene kan laves om til en bonus eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis du ønsker dette, skal du give din arbejdsgiver besked om det senest den 1 oktober året før, det skal træde i kraft.

Du kan altid ændre tilbage til seniordage på et senere tidspunkt. Du skal blot være opmærksom på, at dit valg gælder for et helt kalenderår og altid træder i kraft fra den 1. januar. Det kan ikke ændres midt på året.

Overfør seniordage

Hvis du ikke bruger dine seniordage inden for kalenderåret, falder de bort, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler at overføre dem. Du har således ikke ret til at overføre seniordagene til året efter, medmindre at din arbejdsgiver har nægtet dig at holde dine seniordage pga. forholdene på arbejdsstedet.

Sygdom

Bliver du syg inden, at du skal holde en aftalt seniordag, udskydes den til senere. Bliver du derimod syg på selve seniordagen, udskydes den ikke, men betragtes som afholdt.

Seniordage, der ikke er brugt i kalenderåret på grund af din sygdom, falder bort ved årets udgang.

Du kan få seniordage udbetalt, hvis du fratræder

Hvis du fratræder, kan du få udbetalt de seniordage, som du ikke har holdt. Hver seniordag bliver afregnet med 0,47% af din løn det seneste år. Årslønnen bliver beregnet som de seneste 12 måneder forud for den måned, hvor du fratræder. Særydelser kan også medregnes i årslønnen, hvis der er betalt pension af særydelsen. 

Seniorbonus hvis du er ansat ved en region

Du får udbetalt seniorbonus fra og med året efter det kalenderår, du fylder 58 år (gruppe 1) eller 60 år (gruppe 2). Bliver du fx 58 år eller 60 år i løbet af 2017, vil du med lønnen for januar 2018 få udbetalt den første seniorbonus.

Om du er gruppe 1 eller 2, bestemmes af den overenskomst, du er ansat under.

Alder

Bonus

Gruppe 1

Gruppe 2

 

58 år

60 år

0,8%

59 år

61 år

1,2%

60 år og derover

62 år og derover

1,6%

 

Seniorbonus beregnes med ovennævnte procenter af din sædvanlig løn og udbetales hvert år i januar.

Du kan få din seniorbonus som:  

  • betalte fridage.
  • en kontant bonus. 
  • ekstraordinær pensionsindbetaling.
  • særlige selvvalgte kompetenceudviklingsforløb.

Hvis du vælger at lave din bonus om til et eller flere af ovennævnte elementer, skal du give din arbejdsgiver besked senest den 1. oktober året før, at bonussen ville blive udbetalt.

Dit valg gælder for hele det efterfølgende kalenderår. Du kan med andre ord ikke fortryde dit valg midt på året.

Hvis du har brug for at vide, hvad der gælder for lige præcis dig, er du velkommen til at kontakte Faglig hotline.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket