Lønforhandling for offentligt ansatte

Som offentligt ansat vil du som hovedregel ikke selv forhandle om din løn, men du kan selvfølgelig selv sende lønindstillingen ind til forhandlingen, hvilket vi også kan hjælpe dig med, hvis du ønsker det.

Er der noget at forhandle om?

Først og fremmest er det vigtigt at få afklaret, om der er penge til lønforhandling, fordi det ikke er fastsat i overenskomsterne.

Når det er ved at være tid til lønforhandlinger, kan du få oplyst af din nærmeste leder, om der er midler at forhandle om.

Ansøgningsfrist

Det er også din nærmeste leder, der kan oplyse dig om, hvornår din lønindstilling skal være indsendt, hvilket er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Krav på forhandling

Som medlem af Det Faglige Hus har du naturligvis også mulighed for at komme i betragtning til de lokale midler, når der er penge til forhandling.

Flere domme har slået fast, at selvom det er den forhandlingsberettigede organisation, der forhandler og indgår en aftale om lønstigning, så kan andre end den forhandlingsberettigede organisation indstille en medarbejder til lønstigning.

Vi kan derfor indstille dig til mere i løn, så du har mulighed for at få del i lønpuljen.

Den forhandlingsberettigede organisation skal så forhandle indstillingen med din arbejdsgiver. Dette følger af lighedsgrundsætningen, som forpligter offentlige arbejdsgivere til at behandle alle ansatte lige.

Få hjælp til din lønforhandling

Ønsker du, at vi udarbejder en indstilling på dine vegne, sender du følgende til os:

  • Kopi af dit ansættelsesbrev
  • Kopi af dine tre seneste lønsedler
  • Eventuelle forhåndsaftaler om løntillæg
  • Stillingsbeskrivelse
  • CV (liste over erhvervserfaring, uddannelse og kurser)
  • Din argumentation for, hvorfor du skal have del i puljen

Du kan med fordel forklare os, hvilke opgaver, funktioner, kvalifikationer og uddannelser du mener, der kan danne grundlag for mere i løn.

Når vi har dit materiale, vil du blive kontaktet af en af vores faglige konsulenter.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Er du privatansat?

Er du privatansat, kan du læse om lønforhandling her.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket