Lønforhandling for offentligt ansatte

Som offentligt ansat vil du som hovedregel ikke selv forhandle om din løn.

Lønnen bliver forhandlet af din leder og en repræsentant fra den forhandlingsberettigede organisation, hovedsageligt fagforeninger under LO, FTF og AC.

Men som medlem af Det Faglige Hus har du naturligvis også mulighed for at komme i betragtning til de lokale midler.

Flere domme har slået fast, at det alene er den forhandlingsberettigede organisation, der kan indgå en aftale om lønstigning, mens andre end den forhandlingsberettigede organisation kan indstille en medarbejder til lønstigning.

Vi kan derfor indstille dig til mere i løn, så du har mulighed for at få del i lønpuljen.

Den forhandlingsberettigede organisation skal så forhandle indstillingen med din arbejdsgiver. Dette følger af lighedsgrundsætningen, som forpligter offentlige arbejdsgivere til at behandle alle ansatte lige.

Er der noget at forhandle om?

Når det er ved at være tid til lønforhandlinger, så spørg din nærmeste leder, om der er midler at forhandle om.

Få hjælp til din lønforhandling

Ønsker du, at vi udarbejder en indstilling på dine vegne, sender du følgende til os:

  • Kopi af dit ansættelsesbrev
  • Kopi af dine tre seneste lønsedler
  • Stillingsbeskrivelse
  • CV (liste over erhvervserfaring, uddannelse og kurser)
  • Din argumentation for, hvorfor du skal have del i puljen

Du kan med fordel forklare os, hvilke opgaver, funktioner, kvalifikationer og uddannelser du mener, der kan danne grundlag for mere i løn.

Har du konkrete oplysninger om lønforhandlingerne, fx tidsfrister eller aftalte kriterier for tildeling af løn, må du meget gerne sende disse med.

En faglig konsulent vil derefter kontakte dig og aftale det videre forløb.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.