Offentlige aftaler om ansættelsesvilkår

Der findes forskellige aftaler om ansættelsesforhold på det offentlige arbejdsmarked. Nogle aftaler er centralt aftalte fx overenskomster, arbejdstidsaftaler og generelle ansættelsesvilkår. Andre aftaler er lokalt aftalte fx lokalaftaler, forhåndsaftaler og personalepolitikker.

Centrale aftaler

De centrale aftaler er de aftaler, der er indgået mellem centrale parter, der har forhandlet overenskomsten. Den enkelte arbejdsgiver har ikke indflydelse på de centrale aftaler.

Det drejer sig bl.a. om:

Lokalaftaler

Lokalaftaler er de aftaler, der er indgået mellem lokale parter. Lokalaftaler kan i nogle tilfælde være så lokale, at det kun gælder for lige din arbejdsplads.

Det kan fx være:

  • arbejdstidsaftale, hvor den centrale arbejdstidsaftale giver mulighed for at indgå lokale aftaler.
  • aftale om hviletid og fridøgn.
  • aftale om arbejdstid i forbindelse med koloniophold.

Forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler er aftaler, der på forhånd giver dig ret til mere i løn, hvis du får flere kompetencer, og/eller hvis du skal udføre funktioner, der ligger ud over de funktioner, som du allerede får løn for.

Forhåndsaftaler kan være indgået centralt i kommunen eller regionen, men de kan også være indgået på din arbejdsplads.

Eksempler på områder, der kan være indgået forhåndsaftaler på:

  • Uddannelser, herunder diplomuddannelser
  • Praktikvejlederfunktion
  • Erfaring efter et bestemt antal års ansættelse
  • Ansvar for et bestemt arbejdsområde

Personalepolitik

Personalepolitikken er også en aftale, der regulerer forskellige forhold. Det er den enkelte kommune eller region, der har mulighed for at lave en personalepolitik. 

Af personalepolitikken fremgår typisk reglerne for:

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket