Graviditet og barsel - informationspligt og undersøgelser

Når du bliver gravid, er der mange spørgsmål, som melder sig. Hvem skal have besked om graviditeten og hvornår? Har du ret til betalt frihed til graviditetsundersøgelser? Få svar på dine spørgsmål.

VIDEOGUIDE: regler for barsel

I videoen gennemgår vi reglerne for barsel, og giver dig et samlet overblik.

Besked til arbejdsgiver

Vi anbefaler, at du giver din arbejdsgiver beskedtidligt som muligt.

Efter barselsloven skal du give besked senest:

  • 3 måneder før forventet fødsel, hvis du er mor.
  • 4 uger før forventet fødsel, hvis du er far eller medmor.

Far/medmor skal dog kun give besked, hvis de ønsker at afholde fædreorloven på 14 dage i tilknytning til fødslen.

Inden 8 uger efter fødslen skal I desuden informere jeres arbejdsgiver(e) om, hvor meget barselsorlov I afholder og hvornår.

Adoptanter skal så vidt muligt overholde de samme regler.

Beskyttelse mod opsigelse

Når din arbejdsgiver er informeret, bliver du omfattet af en ekstra beskyttelse mod opsigelse på grund af graviditet, barsel mv.

Dokumentation til arbejdsgiver

Din arbejdsgiver har krav på at få dokumentation for den forventede fødselsdato/terminsdatoen.

Du kan enten give din arbejdsgiver en kopi af vandrejournalen, eller aflevere en attest fra din læge, der angiver datoen for forventet fødsel. Eventuelle udgifter til en sådan lægeattest skal du dog selv dække.

Besked til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark står for udbetalingen af barselsdagpenge.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din barsel til Udbetaling Danmark. Men det er i sidste ende dit ansvar, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen om barselsdagpenge inden 8 uger efter fødslen.

Kommer ansøgningen senere, får du først ret til barselsdagpenge, fra den dato, hvor Udbetaling Danmark modtog ansøgningen.

Dette gælder, selvom du modtager løn under barsel, og din arbejdsgiver derfor lover at stå for ansøgningen.

Kontakt derfor Udbetaling Danmark i god tid inden fristens udløb for at tjekke, at de har modtaget ansøgningen.

Hold desuden Udbetaling Danmark informeret om eventuelle ændringer i din orlov.

Graviditetsundersøgelser

Er det ikke muligt at placere de almindelige graviditetsundersøgelser ved læge og jordemoder uden for din arbejdstid, har du som biologisk mor ret til frihed med samme betaling som ved sygdom.

Visse overenskomster giver ret til fuld løn ved fravær på grund af graviditetsundersøgelser.

Derudover kan du have ret til fuld løn, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring alle hverdage fra kl. 8.00 på tlf. 7610 9304.