Graviditet og barsel - informationspligt og undersøgelser

Når du bliver gravid, er der mange spørgsmål, som melder sig. Hvem skal have besked om graviditeten og hvornår? Har du ret til betalt frihed til graviditetsundersøgelser? Få svar på dine spørgsmål.

Besked til arbejdsgiver

Efter barselsloven skal du give besked til din arbejdsgiver senest:

  • 3 måneder før forventet fødsel, hvis du er mor.
  • 4 uger før forventet fødsel, hvis du er far eller medmor.

Vi anbefaler dog, at du giver din arbejdsgiver besked så tidligt som muligt for at opnå beskyttelse mod opsigelse, fordi I venter barn eller skal på barsel.

Inden 6 uger efter fødslen skal I desuden informere jeres arbejdsgiver(e) om, hvor meget barselsorlov I holder og hvornår.

Adoptanter skal så vidt muligt overholde de samme regler.

Få overblik over de forskellige frister her, og læs om barselsuger til mor og far/medmor.

Beskyttelse mod opsigelse

Når din arbejdsgiver er informeret, bliver du omfattet af en ekstra beskyttelse mod opsigelse på grund af graviditet, barsel mv.

Dokumentation til arbejdsgiver

Din arbejdsgiver har krav på at få dokumentation for den forventede fødselsdato/terminsdatoen.

Du kan enten give din arbejdsgiver en kopi af vandrejournalen, eller aflevere en attest fra din læge, der angiver datoen for forventet fødsel. Eventuelle udgifter til en sådan lægeattest skal du dog selv dække.

Besked til Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark står for udbetalingen af barselsdagpenge.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde din barsel til Udbetaling Danmark. Men det er i sidste ende dit ansvar, at Udbetaling Danmark har modtaget ansøgningen om barselsdagpenge inden 8 uger efter fødslen.

Kommer ansøgningen senere, får du først ret til barselsdagpenge, fra den dato, hvor Udbetaling Danmark modtog ansøgningen.

Dette gælder, selvom du modtager løn under barsel, og din arbejdsgiver derfor lover at stå for ansøgningen.

Kontakt derfor Udbetaling Danmark i god tid inden fristens udløb for at tjekke, at de har modtaget ansøgningen.

Hold desuden Udbetaling Danmark informeret om eventuelle ændringer i din orlov.

Graviditetsundersøgelser

Er det ikke muligt at placere de almindelige graviditetsundersøgelser ved læge og jordemoder uden for din arbejdstid, har du som biologisk mor ret til frihed med samme betaling som ved sygdom.

Visse overenskomster giver ret til fuld løn ved fravær på grund af graviditetsundersøgelser.

Derudover kan du have ret til fuld løn, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller en personalehåndbog.

Se også Hjælp fra Faglig afdeling.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket