Er nogen skyld i arbejdsskaden?

Ikke alle tab, som du har som følge af en arbejdsskade, bliver dækket af arbejdsskadeforsikringen. Derfor er det en god idé at undersøge, om din arbejdsskade også er omfattet af erstatningsansvarsloven.

Som medarbejder har du et medansvar for et sikkert arbejdsmiljø, og selvom din arbejdsgiver kan være ansvarlig for dårlige vaner, så er det ikke nødvendigvis tilfældet, hvis du fx har handlet groft uagtsomt, eller har tilsidesat arbejdsgivers instrukser.

Hvem har ansvaret?

For at din skade skal være omfattet af erstatningsansvarsloven, skal der være en eller nogen, som er skyld i din arbejdsskade. En der har gjort noget forkert, eller ikke har gjort det, man burde. Juridisk taler man om, at der skal være et ansvarsgrundlag.

Nogen gange er det nemt at finde ud af, om der er et ansvarsgrundlag. Det gælder fx, hvis din kollega tænder for maskinen, mens du har fingrene inde i den for at gøre den ren. Den fejl, som din kollega begår, har din arbejdsgiver ansvaret for, og derfor er der et ansvarsgrundlag for din arbejdsgiver.

Det kan også være, at du i dit arbejde skal bruge bestemt sikkerhedsudstyr, som din arbejdsgiver ikke har sørget for at give dig. Så er din arbejdsgiver også ansvarlig.

Desværre er det ofte meget svært at afgøre, om der er et ansvarsgrundlag. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med dig samler alle oplysninger om din ulykke eller din sygdom.

Bil involveret

Hvis der er en bil involveret i din skade, vil bilens ansvarsforsikring omfatte din skade. 

Vidner

Hvis der er vidner, er det en god idé at få dem til at skrive deres forklaring ned, eller du sikrer dig deres navn og kontaktoplysninger.

Hvad kan du selv gøre?

Kommer du til skade med en maskine eller noget udstyr, er det en god idé at finde oplysninger om maskinen - alder, mærke, stand mm. Det kan fx være, hvis du falder ned fra en stige eller kører på en truck, hvor bremserne ikke virker.

Det kan også være en god idé at tage billeder fra ulykkesstedet af udstyret eller maskinen eller af andre ting, som du i situationen tænker, måske har betydet noget for, at du kom til skade.

Når vi efterfølgende taler med dig, vil vi stille en masse spørgsmål, og muligvis bede dig finde frem til yderligere oplysninger, alt sammen for at kunne vurdere, om der er et ansvar.

Årsagssammenhæng

Det er ikke nok i sig selv, at nogen har begået en fejl. Der skal også være årsagssammenhæng. Det betyder, at fejlen skal være årsagen til, at du er kommet til skade.

Fx - selvom din kollega har fjernet en sikkerhedsanordning på den maskine, du arbejder med, så er der ikke erstatningsansvar, hvis lynet slår ned i maskinen, og giver dig stød. Du ville få stød uanset, om din kollega havde fjernet anordningen eller ej.

Hvis der er erstatningsansvar, kan du læse mere om erstatningsansvar - hvad kan blive dækket?

Læs mere om få hjælp til din arbejdsskade.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket