Hvad kan blive dækket?

Når du kommer til skade på dit arbejde, kan din skade godt være omfattet af både lov om arbejdsskadeforsikring og lov om erstatningsansvar.

Du kan måske blive omfattet af erstatningsansvarsloven, hvis nogen er skyld i din arbejdsskade. Læs mere om Erstatningsansvarsloven - er nogen skyld i arbejdsskaden?

Det er dog et klart udgangspunkt, at hvis du har fået en erstatning eller en godtgørelse fra arbejdsskadeforsikringen, kan du ikke få udbetalt det samme efter lov om erstatningsansvar.

Til gengæld er der poster, som slet ikke bliver dækket af arbejdsskadeforsikringen, men som du kun kan søge om bliver dækket, hvis din skade er omfattet af lov om erstatningsansvar.

Tabt arbejdsfortjeneste

Denne erstatning dækker det tab af indtægt, du har efter skaden og indtil, Arbejdsskadestyrelsen træffer en afgørelse om varigt tab af erhvervsevne, med mindre du forinden er begyndt at arbejde igen.

Hvis du får fuld løn under sygdom, har du ikke noget tab. Modtager du derimod en sygeløn fra arbejdsgiver, som er mindre end din sædvanlige løn, fx uden tillæg, bonus eller lign., eller hvis du alene får sygedagpenge, så kan der blive tale om et forholdsvis stort tab. Vi hjælper dig med at beregne tabet og rejse kravet.

Godtgørelse for svie og smerte

Denne post er ikke en erstatning og dækker derfor ikke noget økonomisk tab. Godtgørelsen er en slags plaster på såret, når du er kommet til skade.

Du får et fast beløb pr. dag, hvor du er syg og modtager behandling. I 2024 er dagsbeløbet 230 kr., og der kan maksimalt blive udbetalt et samlet beløb på 88.500 kr. (2024), svarende til en sygeperiode på knap 13 måneder.

Beløbet er skattefrit.

Andet tab

Desværre er der tab, som hverken bliver dækket efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om erstatningsansvar.

I lov om erstatningsansvar er der dog en bestemmelse, som giver mulighed for, at du kan få dækket "andet tab". Det kan fx være rimelige udgifter til pasning og pleje, mens du er syg, eller udgifter til at indrette hjem eller bil handicapvenligt. Der stilles strenge krav, og oftest vil tabet ikke være omfattet.

Visse skader på ting, fx ødelagt tøj, vil kunne blive dækket efter almindelige regler om erstatningsansvar, hvis nogen er skyld i din skade.

Du er altid velkommen til at spørge os, om en bestemt udgift kan dækkes.

Differencetab.

Denne post er kun relevant, hvis du som følge af din arbejdsskade får et varigt tab af erhvervsevne. Da posten er omfattet af både lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar, er det et klart udgangspunkt - som tidligere nævnt - at du ikke kan få beløbet to gange.

Denne erstatningspost bliver opgjort forskelligt i de to love, og det betyder, at nogen gange er det beløb, du har krav på efter lov om erstatningsansvar, større end den erstatning du får fra arbejdsskadeforsikringen.

Hvis der er en forskel, kaldes det for "difference-tab", og forskellen mellem de to erstatningsbeløb kan du få dækket efter erstatningsansvarsloven.

Vi hjælper dig både med at finde ud af, hvad du har krav på ved at opgøre beløbene og ved at rejse kravet mod den eller dem, der er ansvarlige for din skade.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket