Erhvervsevnetab - midlertidig eller varig

Der går ofte flere år, før der viser sig et klart billede af, hvordan en arbejdsskade varigt påvirker dine arbejdsmuligheder. Der vil dog være situationer, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan træffe en midlertidig afgørelse om erhvervsevnetab.

Midlertidig afgørelse

Det vil være muligt at træffe midlertidige afgørelser, når det kan bevises, at du har et aktuelt indtægtstab.

Du skal være opmærksom, at der vil være situationer, hvor du ikke kan få en midlertidig afgørelse, selvom du har et tab. Det kan fx være i den situation, hvor du modtager sygedagpenge men er uafklaret i forhold til arbejdsmarkedet.  

Der vil typisk blive truffet midlertidige afgørelser i de situationer, hvor du modtager sygedagpenge/kontanthjælp, og hvor du deltager i et afklaringsforløb. Du kan også være under uddannelse på SU eller modtage revalidering til en anden uddannelse eller et andet erhverv.

Den midlertidige erstatning for erhvervsevnetab udbetales altid som en månedlig løbende ydelse. Beløbet er skattepligtigt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil i afgørelsen fastsætte, hvornår de igen skal se på sagen.

Varige afgørelser

Når din arbejdsmæssige situation er endelig afklaret, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kunne træffe en varig afgørelse.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer endelig afgørelse, hvis du fx er bevilget førtidspension eller har fået et job med de rette skånehensyn, men til en væsentlig lavere løn. 

Du vil modtage et engangsbeløb og beløbet er skattefrit.

50% af erstatning for tab af erhvervsevne kan man få udbetalt som et engangsbeløb (kapitaliseret). Er tabet højere end 50%, vil du løbende hver måned modtage et beløb for de procenter, der er højere end 50%. Dette beløb er skattepligtigt. Beløbet vil blive udbetalt, indtil du bliver folkepensionist.

Sagen vil herefter blive afsluttet.

Er du visiteret til fleksjob, skal du være opmærksom på, at der er særregler vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne.  Læs mere om Fleksjob og erstatning for tab af erhvervsevne.

Vi hjælper dig gerne med sagen. Læs mere om få hjælp til din arbejdsskadesag.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket