Arbejdsskadesag - klagemuligheder

Du kan altid klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse. Ankefristen er på 4 uger. Vi regner normalt fristen fra afgørelsestidspunktet, så vi er på den sikre side. Fristen skal overholdes.

Inden du beslutter dig for at klage, er det vigtigt, at du kontakter os. En klage kan medføre, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse ændres til din ulempe.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdsgivers forsikringsselskab også har mulighed for at klage over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Du skal sende klagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, som tager stilling til, om afgørelsen skal ændres. Fastholder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring deres afgørelse, sender de sagen til Ankestyrelsen.

Det er gratis at klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen træffer ny afgørelse

Ankestyrelsen behandler klagen og træffer en ny afgørelse i din sag. Resultatet af Ankestyrelsens afgørelser kan være meget forskellige:

Ankestyrelsen er enig med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Ankestyrelsen ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring afgørelse. En afvist arbejdsskadesag bliver måske anerkendt af Ankestyrelsen, og omvendt kan en anerkendt arbejdsskade blive afvist af Ankestyrelsen.

Det kan betyde, at din erstatning både kan blive større og mindre. Konsekvensen kan også blive, at du ikke har ret til nogen erstatning.

Ankestyrelsen hjemviser din sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det sker i de situationer, hvor der skal indhentes flere oplysninger til din sag. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer herefter en ny afgørelse.

Behandlingstid hos Ankestyrelsen

Du skal forvente, at behandlingstiden hos Ankestyrelsen er meget lang. Det er ikke ualmindeligt, at det kan tage 1 år eller mere at behandle en klage.

Klage over Ankestyrelsens afgørelse

Ankestyrelsen er sidste ankeinstans. Du kan derfor ikke klage over Ankestyrelsens afgørelse.

Ankestyrelsens afgørelse kan kun blive ændret ved at anlægge sag ved domstolene.

Ankestyrelsen bliver anset for at være specialister. Det er derfor kun i sjældne tilfælde, at det er relevant at få retten til at se på sagen.

Indsigelse over Ankestyrelsens afgørelse

Der er dog mulighed for at komme med en indsigelse over Ankestyrelsens afgørelse.  Det kan være aktuelt, hvis Ankestyrelsen ikke har taget tilstrækkelig højde for vigtige oplysninger i din sag.

Folketingets Ombudsmand

Hvis Ankestyrelsen har behandlet din sag forkert, kan du klage til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke behandle din klage, men han har mulighed for at få Ankestyrelsen til at behandle sagen igen.

Læs mere om at få hjælp til din arbejdsskade.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket