Arbejdsskade – uddannelsesgodtgørelse

Hvis du har været udsat for en arbejdsskade og ikke længere kan arbejde på fuldtid, kan uddannelsesgodtgørelse måske være relevant for dig.

Uddannelsesgodtgørelse er en økonomisk støtteordning, som gælder fra den 1. januar 2024.

Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som afgør, om du kan få uddannelsesgodtgørelse.  

Hvem kan få uddannelsesgodtgørelse?

Du kan muligvis have ret til uddannelsesgodtgørelse, hvis du har været udsat for en arbejdsskade, og du på grund af arbejdsskaden ikke længere kan arbejde på fuldtid som før arbejdsskaden i dit tidligere erhverv.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

 • Dit varige mén skal være på mindst 10 % efter en eller flere arbejdsskader.
 • Du skal være uden job eller opsagt.
 • Du skal kunne tjene mere med uddannelsen end uden.
 • Du har ikke fået en endelig afgørelse om erstatning for tab af arbejdsevne.
 • Du skal gennemføre uddannelsen på normale vilkår.
 • Du skal efter endt uddannelse kunne arbejde på normale vilkår.
 • Du skal vælge en uddannelse, der er erhvervskompetencegivende og inden for et område med mangel på arbejdskraft.

Hvordan beregnes uddannelsesgodtgørelsen?

Uddannelsesgodtgørelsen svarer til 83 % af den løn, som du tjente før arbejdsskaden eller 110 % af dagpengesatsen.

Du kan højst få udbetalt uddannelsesgodtgørelse i 4 år.

Hvordan søger du om uddannelsesgodtgørelse?

 • Du skal kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som tager stilling til, om du er i målgruppen.
 • AES kontakter dit jobcenter, som indkalder dig til møde.
 • Jobcentret giver personlig rådgivning og støtte til at undersøge dine uddannelses- og jobmuligheder.
 • Jobcentret vurderer, om du kan gennemføre uddannelsen, og hvordan dine jobmuligheder efterfølgende vil være.
 • Jobcentret giver AES besked om, hvad I har aftalt.

AES afgør herefter, om du har ret til uddannelsesgodtgørelse og til hvilken uddannelse.

Det vil også fremgå af afgørelsen, hvor meget du får udbetalt i hver måned, og i hvilken periode uddannelsesgodtgørelsen vil blive udbetalt.

Uddannelsesgodtgørelsen vil tidligst blive udbetalt i den måned, hvor du begynder på din uddannelse.

Du kan ikke få offentlige ydelser udbetalt i samme periode, som du får udbetalt uddannelsesgodtgørelse.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket