Anmeldelse af arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en skade, der pludselig sker i forbindelse med dit arbejde. Det kan også være en påvirkning, som sker inden for de første 5 dage, du udfører en funktion.

En arbejdsulykke kan fx være, at du på dit arbejde falder og brækker dit ben. Det kan også være en arbejdsulykke, at du er ved at flytte en person, som uventet falder. Du griber ud efter personen og får et vrid i ryggen.

En arbejdsulykke kan være en fysisk eller en psykisk arbejdsskade.

Lægelig dokumentation

Ved en arbejdsulykke er det vigtigt, at du straks efter hændelsen tager kontakt til din læge, hvis du ikke har været på skadestuen. Det skal klart og tydeligt fremgå af din lægejournal:

  • at du har været udsat for en arbejdsulykke.
  • at du har gener på grund af arbejdsulykken.
  • hvilke dele af kroppen, der er skadet. 
  • hvilken dato det er sket.

Sådan anmelder du en arbejdsulykke

Det er som udgangspunkt din arbejdsgiver, der skal anmelde arbejdsulykken.

Anmeldelsen skal ske via virk.dk.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring modtager anmeldelsen, som de sender videre til din arbejdsgivers forsikringsselskab. Der kan være lang behandlingstid. Det er ikke usædvanligt, at der går op til 4 uger, inden du i første omgang hører fra forsikringsselskabet.

Det er vigtigt, at du får en kvittering/bekræftelse på anmeldelsen. Det skal fremgå, at arbejdsulykken bliver behandlet efter arbejdsskadelovgivningen. 

Vil din arbejdsgiver ikke anmelde arbejdsulykken, eller er du i tvivl, om skaden er anmeldt, har du selv mulighed for at gøre dette.

Anmeld din arbejdsulykke her

Kontakt os, hvis din arbejdsgiver ikke vil anmelde ulykken. Vi hjælper dig gerne.

Frist for anmeldelse af arbejdsulykker

Det er dit ansvar, at anmeldelsen sker senest 1 år efter arbejdsulykken.

Det er vigtigt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller din arbejdsgivers forsikringsselskab skriftligt bekræfter, at din arbejdsulykke er anmeldt.

Du risikerer, at du ikke kan få erstatning, hvis arbejdsulykken bliver anmeldt for sent.

Læs mere om anerkendelse af arbejdsulykker.

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9306
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket