Arbejdsskade - erstatninger

Din arbejdsskade skal være anerkendt, inden Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) kan træffe afgørelse om erstatning.

Erstatningen kan bestå af:

Hvem udbetaler erstatningerne?

Arbejdsulykker

Det er som hovedregel din arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler beløbet.

Erhvervssygdomme

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udbetaler beløbet.

Er erstatningerne skattepligtige?

Du skal ikke betale skat af godtgørelsen for varigt mén.  

Hvis du har fået en midlertidig afgørelse om tab af erhvervsevne, vil du hver måned løbende få udbetalt et beløb. Dette beløb er skattepligtigt.  

Éngangserstatninger vedrørende tab af erhvervsevne er skattefrie.

Refusion af udgifter til fx behandling, medicin, transport til undersøgelse er også skattefrie beløb.

Kreditorbeskyttet konto

En erstatning er personlig. Du bør derfor sørge for, at erstatningen bliver sat ind på en særskilt konto i din bank.   

Erstatningen er beskyttet mod kreditorer. Ved en eventuel separation/skilsmisse skal erstatningen ikke deles. Kontakt din bank og få mere information.

Operator '!=' cannot be applied to operands of type 'bool' and 'Newtonsoft.Json.Linq.JValue'