Sådan er du stillet under konflikt

Du kan som lønmodtager blive udsat for flere typer af konflikt: strejke, fysisk blokade, lockout, blokade og boykot. Vi forklarer begreberne - og hvordan du er stillet, hvis du bliver ramt af en konflikt.

Hvorfor konflikt?

På arbejdsmarkedet opstår konflikterne, når lønmodtagere og arbejdsgivere ikke kan blive enige om løn- og ansættelsesvilkår. Fx når de forhandler nye overenskomster.

Parterne kan så prøve at presse hinanden til at give sig, eller i det mindste vende tilbage til forhandlingsbordet.

Hvem er omfattet?

Konflikten omfatter kun medlemmer hos de fagforeninger, der forhandler. Det betyder, at du som medlem i fagforeningen i Det Faglige Hus ikke er omfattet af konflikten. Du skal derfor ikke strejke og kan heller ikke blive omfattet af en eventuel lockout, men skal møde på arbejde som du plejer

Er konflikten lovlig?

En konflikt kan være lovlig eller overenskomststridig.

De større konflikter, der kan opstå, når overenskomster skal fornyes, er lovlige.

Men når en overenskomst først er vedtaget, gælder den såkaldte fredspligt. Konflikter i overenskomstperioden er derfor i strid med overenskomsten - deraf navnet overenskomststridige konflikter.

Fagforeninger må ikke medvirke i eller støtte en overenskomststridig konflikt, da det kan medføre organisationsansvar.

Typer af konflikt

Strejke er, når du frivilligt deltager i konflikten ved at nægte at arbejde.

Fysisk blokade er, når dine kolleger forhindrer dig i at udføre dit arbejde ved at spærre for adgangen til arbejdspladsen.

Lockout er, når din arbejdsgiver nægter at lade dig udføre dit arbejde.

Blokade er, når en gruppe lønmodtagere nægter at arbejde for en bestemt arbejdsgiver.

Boykot er, når en arbejdsgiver nægter at ansætte bestemte lønmodtagere.

Strejkegodtgørelse eller løn

Vi hjælper dig, hvis du ikke får din løn pga. konflikten.

Du skal fortsat have løn, fordi du ikke er omfattet af konflikten, ellers rejser vi gerne en sag mod din arbejdsgiver. Under sagens behandling kan du få et forskud i form af strejkegodtgørelse for den periode, hvor du ikke har fået løn pga. strejken. Forskuddet skal tilbagebetales, når sagen er færdig og din løn bliver udbetalt.  

Ønsker du ikke at rejse en sag mod din arbejdsgiver, kan vi også udbetale strejkegodtgørelse i stedet for, hvis du bekræfter, at du har forsøgt at møde på arbejde, men er blevet forhindret af enten en fysisk blokade eller en lockout. Du skal ikke betale strejkegodtgørelsen tilbage, hvis du vælger ikke at rejse krav om løn fra din arbejdsgiver for den periode, hvor du har være forhindret i at møde på arbejde.

Vi udbetaler strejkegodtgørelse, der svarer til højeste dagpengesats - dog maksimalt det lidte tab.

Det er en fordel, hvis din arbejdsgiver bekræfter, at du er blevet forhindret i at passe dit arbejde.

Du skal opfylde de almindelige betingelser for hjælp fra Faglig afdeling.

Du skal også kontakte Faglig Hotline på tlf. 7610 9304 med det samme, du konstaterer, at du ikke kan udføre dit arbejde.

Se også: Kan jeg strejke, når jeg er i fleksjob?

Video: Sådan er du stillet under en konflikt

I videoen forklarer advokat og overenskomstforhandler i Det Faglige Hus Mads Duedal Pedersen, hvordan du er stillet under en konflikt på dit arbejde.

Hvis du ønsker at strejke

Deltager du frivilligt i en konflikt, kan du ikke få strejkegodtgørelse fra os.

Ferie og konflikt

Allerede planlagt ferie kan blive annulleret af konflikt. Ønsker du at afholde ferie under en konflikt, er det vigtigt, at du indgår en klar aftale med din arbejdsgiver om dette.

Få mere at vide

Kontakt os, hvis du fornemmer, at din arbejdsplads kan blive ramt af en konflikt. Så vejleder vi dig ud fra din konkrete situation.

Se også Hjælp fra Faglig hjælp og Retssager.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket