Hvor meget kan jeg få i dagpenge?


Når du bliver ledig, skal du have beregnet en dagpengesats. Din dagpengesats er det beløb, du modtager pr. måned, hvis der ikke skal ske fradrag for arbejdstimer mv. Din dagpengesats bliver beregnet ud fra din løn, før du bliver ledig.

Du kan højst få udbetalt 90% af din tidligere løn, og din dagpengesats som fuldtidsforsikret kan før skat højst være 19.728 kr. i 2023.  Beløbet bliver reguleret hvert år.

Som deltidsforsikret er den maksimale dagpengesats 13.152 kr. i 2023. 

De 12 måneder med den højeste løn

Din sats bliver beregnet på baggrund af de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder, hvor du har fået højest løn. I opgørelsen indgår A- og B-indkomst, som du har betalt arbejdsmarkedsbidrag af.

Har du ikke 12 måneder med lønindtægt, vil din dagpengesats blive beregnet på alle måneder med indtægt inden for de sidste 24 måneder.

Og har du slet ikke nogen måneder med lønindtægt i den periode, beregner vi din dagpengesats på alle måneder med indtægt inden for de seneste 36 måneder, inden du blev ledig.

Perioderne på 24 og 36 måneder kan forlænges, hvis du fx har modtaget sygedagpenge eller barselsdagpenge.

Nyuddannet og dagpenge

Der er specielle regler, hvis du er optaget som dimmitend. Se, hvad du kan få i dagpenge som nyuddannet.

Det får du udbetalt i dagpenge i 2023

Se de aktuelle dagpengesatser

Nogle kalder også arbejdsløshedsdagpenge for understøttelse, da der er tale om økonomisk støtte udbetalt af en arbejdsløshedskasse til et ledigt medlem, som opfylder betingelserne for at modtage støtten.

Penge til tiden

Se, hvornår du får udbetalt dagpenge.

Har du spørgsmål?

Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage. Formularen sendes via en sikker forbindelse.

Skriv til os som medlem
Send en besked via MIT detfagligehus

Ring til os
Vi svarer gerne på dine spørgsmål telefonisk. Ring på 7610 9303 inden kl. 18:00.