Hvad kan jeg få i dagpenge, når jeg er nyuddannet?

Som nyuddannet afhænger din dagpengesats af, om du er forsørger eller ej.

Dagpengesats som nyuddannet 

Hvis du ikke er forsørger, er dimittendsatsen i de første 3 måneder (481 fuldtid/390 timer deltid) 14.557 kr. om måneden (2024), når du er fuldtidsforsikret.

Efter 3 måneder afhænger din sats som dimittend af, om du er fyldt 30 år eller ej. Hvis ikke du er fyldt 30 år, er din sats 10.011 kr. om måneden (2024). Er du fyldt 30 år, er din sats 12.645 kr. (2024).

Dagpengesats som nyuddannet forsørger

Hvis du er forsørger, er dimittendsatsen 16.694 kr. om måneden (2024), når du er fuldtidsforsikret. Som forsørger vil din dagpengesats ikke blive sat ned efter 3 måneder (481 fuldtid/390 timer deltid).

Vil du have beregnet en sats?

Du har ret til at få beregnet en sats, når der er gået mindst 6 måneder fra den dag, hvor du fik ret til dagpenge. Det er et krav, at du har afsluttet et arbejdsforhold efter, at din uddannelse er afsluttet.

Det er også en betingelse, at du har fået indberettet mindst 3 måneder med indtægt til indkomstregistret. Vær opmærksom på, at du kun kan få beregnet en sats én gang.

Se også, hvordan du får dagpenge som nyuddannet efter din uddannelse

Som nyuddannet kan du måske få en bedre dagpengesats

Selvom du er nyuddannet har du måske mulighed for at få dagpenge på ordinære vilkår dvs. på baggrund af din indkomst, hvis du:

  • tidligere har fået dagpenge, og retten til dagpenge stadig gælder.
  • har haft arbejde eller modtaget elevløn under din uddannelse.
  • er nyuddannet og har haft arbejde efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Du skal dog allerede vælge inden 14 dage efter endt uddannelse, om du vil have beregnet dagpenge på baggrund af din uddannelse eller på baggrund af din indkomst. 

Hvis du vælger at få en ordinær dagpengeperiode på 2 år inden for en periode på 3 år, vil du få beregnet en individuel dagpengesats.

Det betyder altså, at du kan vælge én af 2 muligheder:

  1. Dimittendsatsen og en etårig dagpengeperiode. 

  2. Almindelig dagpengesats beregnet på baggrund af din indkomst, herunder evt. sammenlægningsreglen, og en toårig dagpengeperiode. 

Der er fordele og ulemper ved begge valg – men under alle omstændigheder kræver valg 2, at du har været medlem af a-kassen i minimum 1 år. Sammenlægningsreglen kræver desuden, at du har haft arbejde efter din afslutning af uddannelsen.

Sammenlægningsreglen

Hvis du benytter sammenlægningsreglen, kan du sammenlægge måneder med uddannelse (for hver måned vil vi tælle et beløb, der svarer til indkomstloftet med i beregningen dvs. 21.936 kr.) med efterfølgende lønarbejde, og på den måde opnå ret til dagpenge på baggrund af din indkomst

Vær opmærksom på, at hvis du har valgt at blive optaget som dimittend i a-kassen, kan du ikke bruge sammenlægningsreglen. 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket