Få dagpenge efter afsluttet uddannelse

Når du er nyuddannet, kan du måske få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse. Det er dog ikke alle uddannelser, der giver dig den mulighed.

Frist på 14 dage til at gøre dine rettigheder gældende

Selvom du allerede er medlem af a-kassen, er det meget vigtigt, at vi får en ansøgning fra dig om, at du vil bruge dine rettigheder til dagpenge som nyuddannet senest 14 dage efter uddannelsens afslutning.

Du skal kontakte os og oplyse os om, at du vil bruge dine rettigheder som nyuddannet. Bemærk, du har kun ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du søger skriftligt om at gøre dine rettigheder gældende!

Benyt denne blanket, hvis du ikke er ledig umiddelbart efter endt uddannelse.

Benyt denne blanket, hvis du er ledig umiddelbart efter endt uddannelse.

Krav til din uddannelse

For at du kan få ret til dagpenge på baggrund af din uddannelse, skal det være en erhvervsmæssig og offentlig anerkendt uddannelse

Det betyder, at uddannelsen:

  • skal give dig ret til SU eller løn.
  • ikke må være en gymnasial uddannelse.
  • skal være normeret til 18 måneder eller 3 halvårlige semestre. Dog gælder der en undtagelse for den akademiske overbygningsuddannelse, der er normeret til 12 måneder. 

Er uddannelsens faktiske varighed under 18 måneder, er det en betingelse, at du har fulgt uddannelsens almindelige studieplan. Du kan tidligst få ret til dagpenge, når der er gået 18 måneder, fra du begyndte den.

Den akademiske overbygningsuddannelse der er normeret til 12 måneder, kan tidligst give ret til dagpenge 12 måneder efter uddannelsen er begyndt.

Du skal herudover bo i Danmark, når du starter og slutter uddannelsen. Læs mere længere nede på siden om, hvornår du må flytte fra Danmark, og hvornår du senest skal være tilbage.

Det er også en betingelse for at kunne modtage dagpenge på baggrund af din uddannelse, at du opfylder et sprogkrav eller et tilknytningskrav. Læs mere længere nede på siden om sprog- og tilknytningskravet. 

Læs mere om hvad du kan få i dagpenge, når du er nyuddannet.

Mindst 1 års medlemskab af a-kassen

Hvis du har været medlem af a-kassen i mindst 1 år, før du afslutter din uddannelse, kan du få dagpenge fra første dag, du er ledig. Du skal selvfølgelig stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være tilmeldt Jobcentret som ledig.

Bemærk, du har kun ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du søger skriftligt om at gøre dine rettigheder gældende!

Læs også om gratis medlemskab af a-kassen for studerende.

Meld dig ind i Det Faglige Hus nu.

Når du har mindre end et år tilbage af uddannelsen

Melder du dig først ind i a-kassen, når der er under 1 år tilbage af din uddannelse, kan du tidligst få dagpenge 1 måned efter, du har afsluttet uddannelsen. Det er et krav, at du melder dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet uddannelsen.

Hvis du overholder denne frist, har du en måned efter, du har afsluttet uddannelsen, mulighed for at få dagpenge som nyuddannet. Overskrider du fristen, skal du i stedet opfylde de almindelige krav for at få dagpenge.

Du skal herudover bo i Danmark, når du starter uddannelsen. Og du skal også have bopæl i Danmark senest 2 uger efter, du afslutter uddannelsen.

Bo i Danmark før og efter uddannelsen

Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark umiddelbart inden uddannelsens start og senest 14 dage efter, at du afslutter din uddannelse.

"Umiddelbart inden" betyder, at hvis du fx har taget din uddannelse i et andet land end Danmark, så skal du være rejst på det senest mulige tidspunkt inden uddannelsens start. Du må ikke rejse til det andet land et par dage inden for fx at finde lejlighed, flytte ind eller på anden måde finde dig til rette.

"Senest 14 dage efter endt uddannelse" betyder, at du skal være tilbage i Danmark senest 14 dage efter endt uddannelse. Læs mere om hvornår a-kassen betragter din uddannelse som afsluttet.  

Sprog- og tilknytningskravet

For at få ret til dagpenge som nyuddannet, skal du opfylde et sprogkrav. Det gør du, hvis du har bestået 'Prøve i Dansk 2' eller danskprøve på tilsvarende eller højere niveau.

Du opfylder også sprogkravet, hvis du har gennemført 6. klassetrin i folkeskolen, herunder i en tilsvarende dansk friskole eller dansk privat grundskole. 

En række uddannelser sidestilles med, at du har bestået 'Prøve i Dansk 2'.

Tilknytningskrav

Opfylder du ikke sprogkravet, kan du alligevel få ret til dagpenge som nyuddannet, hvis du opfylder et tilknytningskrav.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen. Det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder.

Beskæftigelsesperioder fra et andet EØS-land, Schweiz og Storbritannien kan medregnes til at opfylde tilknytningskravet. Dog skal de sidste 150 timer inden for de 24 måneder være optjent i Danmark.

Afsluttet elevuddannelse

Når du afslutter en elevuddannelse, kan det måske bedre betale sig for dig, at du beholder dine nuværende rettigheder i stedet for, at du gør brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Du bør kontakte os inden, du gør brug af dine rettigheder som nyuddannet.

Hvis du først gør brug af dine rettigheder som nyuddannet, kan du ikke bagefter fortryde og få dine gamle rettigheder tilbage.

Mere info

Læs mere om, hvornår a-kassen betragter mig som nyuddannet.

Læs også om uddannelse og kurser med dagpenge.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket