Mulighed for at komme i voksenlære

Du kan komme i voksenlære, når du er fyldt 25 år og har været ledig i mere end 2 måneder. Du må dog ikke have en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Dette krav gælder dog ikke, hvis du ikke har anvendt uddannelsen i de sidste 5 år.

Du kan også komme i voksenlære, hvis du alternativt har en uddannelse som nævnt ovenfor, og du har været ledig i en periode på mere end 6 måneder, og får en uddannelsesaftale indenfor et område, hvor der er behov for arbejdskraft på det tidspunkt, hvor du indgår uddannelsesaftalen.

I perioden 01.08.20 – 31.12.21 kan du komme i voksenlære, hvis du har været ledig i en periode på mere end 3 måneder, i stedet for en periode på mere end 6 måneder.

Det er kun visse uddannelser, der er omfattet af voksenlærlingeordningen. Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert halve år en liste med de uddannelser, der er omfattet. Uddannelsen skal stå på listen, når uddannelsesaftalen indgås.

For voksenlærlinge, der kommer fra en periode med ledighed, er der dog ingen begrænsninger. Her behøver uddannelsen ikke fremgå af positivlisten.

Dit lokale jobcenter kan oplyse nærmere om dine muligheder. Det er også dem, der skal godkende og udbetale tilskuddet.

Løn som voksenlærling

Er du voksenlærling, skal du som minimum have den overenskomstmæssige mindsteløn for ikke-faglærte i branchen under hele uddannelsen – både under skoleophold og i praktikperioder.

Som voksenlærling under erhvervsuddannelsesloven, skal du også have en uddannelsesaftale.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er lukket
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket