Dine vilkår som elev eller lærling

Når du bliver ansat som elev eller lærling efter erhvervsuddannelsesloven, gælder der nogle helt særlige regler. Dem gennemgår vi her. 

Praktikplan

Inden din prøvetid udløber, skal du have en praktikplan, som sikrer, at du får lært det nødvendige. Ikke bare når du er på skole, men også i virksomheden.

Sværhedsgraden i dine opgaver skal så vidt muligt stige gennem uddannelsesperioden. Og praktikplanen skal løbende evalueres.

Føler du ikke, at du lærer nok, så fortæl det til din arbejdsgiver. Finder I ikke en løsning, så kontakt os. Er der mangler i din praktikplan, involverer vi skolen. Den skal nemlig føre tilsyn med de virksomheder, der har elever og lærlinge. Skolen kan så inddrage din arbejdsgiver.

Kørselsgodtgørelse ved skoleophold

Når du er på skole, får du kørselsgodtgørelse, hvis din samlede skolevej er mere end 20 km pr. dag. Skolevejen er fra din bopæl eller fra din arbejdsgivers adresse til skolen - og retur. Du skal bruge adressen med den korteste afstand.

Er det muligt, skal du dog bruge offentlig transport. Så får du refunderet udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

Er offentlig transport ikke en mulighed, kan du benytte eget transportmiddel og få kilometerpenge. Dog ikke for de første 20 km pr. dag.  

Din arbejdsgiver skal betale kørselsgodtgørelsen til dig, men kan søge refusion ved AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Overenskomst

Som elev eller lærling skal din løn altid fastsættes efter en overenskomst. Er der ingen overenskomst på din arbejdsplads, skal din løn fastsættes i henhold til en sædvanlig overenskomst inden for dit uddannelsesområde.

Dette gælder dog ikke, hvis du er i skolepraktik.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst, der gælder for dig, kan du sende en kopi af din uddannelsesaftale og dit spørgsmål til os.

Løn

Du har krav på alle de lønandele, som overenskomsten giver elever ret til. Det kan fx være;

Er der betingelser for goderne, fx 9 måneders anciennitet for at få feriefridage, skal du naturligvis først opfylde disse.

Løn som voksenelev eller voksenlærling

Når du er voksenelev eller voksenlærling, har du krav på den mindsteløn for ikke-faglærte, som er fastsat i overenskomsten for området.

Lønforhandling

Kan du blive enig med din arbejdsgiver om det, må du gerne få en højere løn end overenskomstens. Dette gælder også, når du er færdiguddannet.

Arbejdstid

Din arbejdstid vil normalt være 37 timer pr. uge. Enkelte overenskomster kan dog bestemme et andet timetal.

Overarbejde

Du må arbejde over i samme omfang som dine kolleger, hvis overenskomsten tillader det. Overenskomsten afgør så også hvilken betaling, du skal have for at arbejde over.

Er du under 18 år, må du dog højst arbejde 8 timer pr. dag og 40 timer pr. uge.

Ferie

Som elev eller lærling er du omfattet af særlige regler for optjening af ret til ferie, også når dit praktiksted holder ferielukket.

Barsel

Du har ret til barselsorlov, også mens du er i lære. Dit fravær kan dog føre til at din læretid bliver forlænget.

Barselsorlov med barselsdagpenge kan også betyde, at du ikke længere kan være gratis medlem af a-kassen. Derfor er det meget vigtigt, at du kontakter vores Medlemsadministration, hvis du er ansat som elev eller lærling under erhvervsuddannelsesloven og søger barselsdagpenge.

Skolepraktik

Kan du ikke få en ordinær praktikaftale med en virksomhed, eller mister du uforskyldt din læreplads, kan du på nogle erhvervsuddannelser komme i skolepraktik.

Relevante love

Erhvervsuddannelsesloven

Se også Hjælp fra Faglig afdeling og om du kan få gratis medlemskab

 

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9304
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket