Gratis medlemskab af a-kassen

Du kan blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, hvis din uddannelse giver dig ret til at blive optaget som nyuddannet og få dagpenge som nyuddannet

Din uddannelse skal være erhvervsrettet (ikke folkeskole eller gymnasium), og være normeret til mindst 18 måneder. Uddannelsen skal berettige til SU eller elevløn.

Deltager du på uddannelserne IGU, EGU under FGU uddannelserne og akademisk overbygningsuddannelse, kan du også fritages. Læs mere om betingelserne for de enkelte uddannelser.

Er du fritaget for at betale kontingent i a-kassen, skal du vide, at

  • det tidligst gælder, når vi har fået en skriftlig ansøgning.
  • du bliver fritaget for 1 år ad gangen.
  • din indtægt kontrolleres efter hver periode med fritagelse.
  • du kan blive fritaget i op til 5 år.
  • det ikke er sikkert, du kan fritages, hvis du holder orlov.

Vigtigt omkring indtægter

Får du elevløn, skal lønnen være overenskomstmæssig, og du må ikke have indtægt ved siden af elevlønnen.

Elevløn

Du skal være opmærksom på, at du som lærling og elev i 2022 og 2023 gerne må have indtægt ved siden af din elevløn, hvis indtægten for hele fritagelsesperioden ikke overstiger den maksimale dagpengesats.

Dette gælder kun indtægt for arbejde, du har udført i 2022 og 2023. Overstiger din elevløn allerede den højeste dagpengesats, må du ikke have indtægt ved siden af din elevløn.

SU eller skolepraktikydelse

Hvis du får SU eller skolepraktikydelse, må du ikke tjene mere end den maksimale sats på dagpenge. Læs mere om den maksimale dagpengesats

For studerende er den maksimale dagpengesats pr. 1. januar 2022 forhøjet med 120,67 %, så loftet for, hvornår du kan være fritaget for a-kassekontingent, er forhøjet ligesom fribeløbet på SU. For 2023 er indkomstloftet på 23.806 kr. pr. måned. 

Du kan læse mere om forhøjelsen af den maksimale dagpengesats her.

Du kan blive opkrævet kontingent med tilbagevirkende kraft

Vi ser på hver enkelt periode, du er fritaget. Har du har du tjent for meget, eller har du fået hjælp til forsørgelse, skal vi opkræve kontingent for hele perioden. Det skal vi så snart, betingelserne ikke har været opfyldt i en del af perioden eller hele perioden.

Barsels- og sygedagpenge m.m.

Du kan ikke blive fritaget, hvis du modtager hjælp til forsørgelse. Det er fx barselsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering eller uddannelsesydelse.

Feriedagpenge og dagpenge

Du kan ikke få ydelser fra a-kassen, herunder feriedagpenge og dagpenge, mens du er fritaget for at betale kontingent.

Du kan ikke afbryde din fritagelsesperiode, med mindre det skyldes, at du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan derfor ikke afbryde den for fx at tjene mere eller få udbetalt feriedagpenge.

Søg om fritagelse af kontingent

Når du søger om fritagelse for betaling af kontingent i a-kassen, fordi du er under uddannelse, gælder fritagelsen kun for en periode af gangen, typisk et år. Er du under 30 år i hele den næste periode, kan a-kassen forlænge fritagelsen. Er du eller bliver du 30 år, skal du søge om fritagelse hvert år

Når du søger om at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen, skal du indsende blanketten Anmodning om fritagelse for betaling af medlemsbidrag DFH-110.

Er du over 30 år

Reglerne er anderledes, hvis du er over 30 år. Her skal du, udover at følge en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder, være tilmeldt efterlønsordningen. Desuden skal du have ret til dagpenge ved uddannelsens start.  Retten skal være optjent på baggrund af arbejde. 

Melder du dig ud af efterlønsordningen, kan du ikke længere være fritaget. Din indtægt må som beskrevet ovenfor ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. Får du elevløn, må du ikke have indkomst ved siden af elevlønnen.

Læs mere fritagelse for kontingent, når du er over 30 år.

Er du over 30 år og voksenlærling

Er du fyldt 30 år og i voksenlære, kan du også blive fritaget for at betale kontingent. For at blive fritaget skal du have en voksenlærekontrakt og være tilmeldt efterlønsordningen.

Melder du dig ud af efterlønsordningen, har du ikke længere ret at være fritaget for at betale kontingent.

Mere info

Se hvad du får for 0 kr.

Læs mere om gratis medlemskab til fagforeningen, når du er under uddannelse.

Læs om medlemskab, når du ikke er fyldt 18 år.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9302
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 18:00
Tirsdag08:00 - 18:00
Onsdag08:00 - 18:00
Torsdag08:00 - 18:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket