Anmodning om fritagelse for betaling af kontingent til a-kassen DFH-110

Blanketten kan bruges, hvis du vil søge om at blive fritaget for at betale kontingent.

Du kan blive fritaget helt eller delvist, hvis du har opbrugt din ret til dagpenge, hvis du er under uddannelse eller hvis du er i fængsel.

Husk at læse vejledningen inden du udfylder blanketten.