Gratis medlemskab hvis din dagpengeret er ophørt

Hvis du har mistet din ret til dagpenge, fordi du har opbrugt din dagpengeperiode, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent til både a-kasse og fagforening. Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab, for på den måde bevarer du mange af dine rettigheder og medlemsfordele.

Gratis medlemskab af a-kassen

Du har mulighed for at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen.

Hvis du har opbrugt din ret til ydelser fra a-kassen, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent. Det gælder, når du er ledig og tilmeldt jobcenteret men ikke modtager kontanthjælp, uddannelsesydelse el. lign. Dog må du godt få hjælp til dækning af husleje eller andre bestemte formål. Herudover må du ikke have ret til et seniorjob eller ønske at gøre brug af muligheden for at modtage efterløn.

Over 50 år

Hvis du er over 50 år, er der flere ting du skal være opmærksom på. Er du tilmeldt efterlønsordningen, og har du opbrugt din ret til dagpenge, efter at du er fyldt 50 år, skal du ikke opfylde det almindelige beskæftigelseskrav for at kunne komme på efterløn.

Vælger du at blive fritaget for at betale kontingent, bortfalder denne ordning, og du skal igen opfylde beskæftigelseskravet for at kunne komme på efterløn.

Inden du vælger at blive fritaget, skal du derfor tage stilling til, om det er sandsynligt, at du vil kunne nå at opfylde beskæftigelseskravet inden overgang til efterløn. Du skal også tage stilling til, om du fortsat ønsker at kunne komme på efterløn.

Ansøgning

Du kan blive fritaget for 6 måneder ad gangen, og du skal skriftligt søge om det ved at udfylde denne blanket. Du kan også skrive til os.

Du kan tidligst blive fritaget, når vi har modtaget din ansøgning.

Gratis medlemskab af fagforeningen

Når din dagpengeret ophører, tilbyder vi dig også at blive fritaget for at betale kontingent til fagforeningen. Du skal opfylde de samme betingelser, som gælder for at blive fritaget for at betale kontingent til a-kassen.

Fordele ved at bevare medlemskabet

Medlemskabet af både fagforening og a-kasse er gratis, når du har opbrugt din ret til dagpenge, og vi anbefaler, at du bevarer det, for der er masser af gratis fordele.

Bevarer du dit medlemskab i fagforeningen, bevarer du din ret til faglig hjælp. Melder du dig ud, har du først ret til faglig hjælp igen, når du har været medlem i 2 måneder.

Du bevarer også din ret til råd og vejledning, hvis du har spørgsmål til et nyt job. Fx hvis du skal have gennemgået din ansættelseskontrakt el. lign.

Heltidsulykkesforsikringen, som evt. er inkluderet i dit fagforeningskontingent, dækker også i perioden, hvor du er fritaget for at betale kontingent. Melder du dig derimod ud af fagforeningen, dækker heltidsulykkesforsikringen ikke længere. (Der er inkluderet en heltidsulykkesforsikring i fagforeningskontingentet, hvis du betaler 99 kr. om måneden.)

Du kan også fortsat gøre brug tilbuddene i Tilbudsshoppen og vores forsikringstilbud via FAGFORSIKRING, ligesom du fortsat vil modtage vores medlemsblad eller nyhedsbrev.

Bevarer du dit medlemskab i a-kassen og/eller fagforeningen, hjælper vi dig med at afklare, hvordan du kommer ud af ledigheden, idet vi kan drøfte de forskellige uddannelses- og aktiveringsmuligheder, der passer til dig.

Du undgår også at skulle melde dig ind igen, når du kommer i job, og på den måde kan du hurtigt starte med at genoptjene ret til en ny dagpengeperiode.

Du skal være opmærksom på, at du skal være medlem af a-kassen for at du kan søge om Arbejdsmarkedsydelse, der er for medlemmer, der har mistet dagpengeretten.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket