Nedsat kontingent når du er i fængsel

Er du indsat i et dansk fængsel i mere end 30 dage, kan du blive delvist fritaget for at betale kontingent, fra den dag du kommer i fængsel, og indtil den dag du bliver løsladt.

Kontingent til a-kassen

Når du er frihedsberøvet kan du undgå at betale statsbidrag og ATP, men du skal stadig betale administrationsbidrag. Se hvor meget du skal betale i administrationsbidrag.

Kontingent til fagforeningen

Du kan samtidig blive fritaget for at betale kontingent til fagforeningen. Har du inkluderet en heltidsulykkesforsikring, skal du være opmærksom på, at den ikke gælder, mens du er kontingentfritaget. Arbejder du, mens du er indsat uden for kriminalforsorgens institutioner, kan du ikke fritages og skal betale fuldt kontingent. Det kan fx være, hvis du har samfundstjeneste i weekenden.

Ansøgning

Du skal skriftligt søge om at blive fritaget for at betale kontingent. Kriminalforsorgen er typisk behjælpelig.

Særligt om fængsel i udlandet

Er du i fængsel i udlandet, kan du tidligst få nedsat kontingent, når vi modtager en skriftlig ansøgning. Sammen med denne skal du sende dokumentation for, at du er i fængsel i udlandet.

Vi er klar til at hjælpe dig

Skriv til os
Skriv til os i MIT detfagligehus. Vi svarer senest dagen efter, du har skrevet til os - dog undtaget weekend og helligdage.
Skriv til os
Ring til os på 7610 9303
Vores telefoner er åbne
Tlf. åbningstider i denne uge
Mandag08:00 - 17:00
Tirsdag08:00 - 17:00
Onsdag08:00 - 17:00
Torsdag08:00 - 17:00
Fredag08:00 - 14:00
Lørdaglukket
Søndaglukket