Info til pressen

Foto: Det Faglige Hus' hovedkontor i Esbjerg

Det Faglige Hus besvarer meget gerne henvendelser fra pressen. Vi tilstræber at give hurtige tilbagemeldinger, men i nogle tilfælde vil der være brug for at undersøge en problemstilling nærmere, før vi kan give et fyldestgørende svar.

Ved henvendelser om sager, der vedrører konkrete personer, der enten er eller har været medlemmer i fagforening eller a-kasse, skal mediet indhente en skriftlig fuldmagt og således kunne dokumentere den pågældendes tilladelse til, at vi må udtale os om sagen.

Henvendelser fra medier i åbningstiden kan rettes til chefkonsulent Mette Jul tlf. 7912 8113 eller på vores hovednummer tlf. 7545 3577.

Uden for normal åbningstid kan chefkonsulent Mette Jul kontaktes på tlf. 4019 2606. Alternativt kan kommunikationskonsulent Teddy Gehrke kontaktes på tlf. 2065 5313.

Pressefotos

Vi giver adgang til enkelte portrætter og pressefotos på nedenstående personer samt vores hovedkontor. Billederne kan frit benyttes i relevant redaktionel sammenhæng.