Lars Brobak, faglig chef

Lars Brobak er om nogen en af pionererne i Det Faglige Hus, idet han var en af de allerførste medarbejdere i organisationen.

Lars Brobak, der er født i 1967, søgte som nyuddannet revisorassistent i 1991 et job som bogholder i den dengang 3 år gamle fagforening, FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen, som i dag er én af de i alt tre fagforeninger i Det Faglige Hus. Foruden økonomi havde han ansvar for IT og fungerede som faglig sagsbehandler.

Såvel økonomi som IT er løftet over på andre skuldre i takt med organisationens vækst, og Lars Brobak har i de sidste 10 år udelukkende beskæftiget sig med faglige sager som chef for Det Faglige Hus' faglige konsulenter.

Han er i dag leder af et team bestående af ca. 50 faglige konsulenter, jurister og advokater i afdelingerne i Esbjerg og København. Han har ved siden af jobbet taget en merkonomuddannelse i arbejdsret samt en mini-MBA i ledelse.

Kontaktoplysninger


Tlf. 7912 8098

labr@detfagligehus.dk

Pressefoto


Hent billede i høj opløsning

LarsBrobak_Fagligchef500px.jpg