Rykkerprocedure

Betaler du ikke dit kontingent til fagforening og a-kasse og evt. dit efterlønsbidrag, kan det i sidste ende betyde, at dit medlemskab bliver slettet, og at du mister din mulighed for at gå på efterløn.

Betaling af kontingent til a-kassen

Betaler du ikke dit kontingent til tiden, sender vi dig en rykker. Fra du modtager rykkeren, har du 3 uger til at betale.

Betaler du ikke inden 3 uger, får du en karantæne på 7,4 timer. Det betyder, at du ikke kan få dagpenge i 7,4 timer, hvis du bliver ledig. Karantænen bliver bibeholdt, selvom du efterfølgende betaler dit kontingent.

Overholder du ikke betalingsfristen på 3 uger, bliver du slettet som medlem af a-kassen.

Betaling af efterlønsbidrag

Det fremgår af rykkerbrevet, at du bliver frameldt efterlønsordningen, hvis efterlønsbidraget ikke bliver betalt inden 3 uger, og at du risikerer at miste din ret til efterløn.

Slettet som medlem

Betaler du ikke dit kontingent og efterlønsbidrag inden fristen, modtager du en afgørelse om, at du er blevet slettet som medlem af a-kassen.

Du får dog mulighed for at genoprette dit medlemskab, hvis du indenfor en frist på 4 uger betaler alt, hvad du skylder i kontingent og efterlønsbidrag. Betaler du inden denne frist, annullerer vi sletningen, og du forsætter uden afbrydelse med efterlønsordningen.

Delvis betaling

Hvis du betaler et beløb, der kun dækker kontingent til a-kassen, bliver du ikke slettet som medlem af a-kassen. Du bliver stadigvæk frameldt efterlønsordningen og slettet i fagforeningen. Betaler du et beløb, der kun dækker kontingent til a-kasse og efterlønsbidrag, bliver du slettet af fagforeningen.

Det betyder altså, at når vi modtager betaling fra dig, dækker vi først din restance i a-kassen, herefter dit efterlønsbidrag og til slut din restance til fagforeningen, medmindre du klart oplyser at du kun ønsker at betale til fx fagforening.

Betaling af kontingent til fagforeningen

Rykkerproceduren, som vi beskriver ovenfor, gælder også for dit medlemskab af fagforeningen. Det betyder, at hvis du ikke betaler dit kontingent til fagforeningen og bliver slettet som medlem, har du ikke længere ret til faglig hjælp.